Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling ledig fra 04.02.2024
Gjeldende turnuser er for tiden dag og kveld med arbeid hver 3. helg. 

Psykosebehandling 1 er en av ti døgnseksjoner i Psykiatrisk avdeling og har beliggenhet på Sykehuset Østfold, Kalnes, i Sarpsborg kommune. Vi behandler i hovedsak pasienter med rusutløste psykoser/forvirringstilstander med behov for øyeblikkelig hjelp. Seksjonen har til sammen 11 sengeplasser, og pasientene har i gjennomsnitt 25 liggedager. 

Behandlingen vi tilbyr er individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold, familiearbeid og motivasjonsarbeid rettet mot rusbehandling. Vi har et tett samarbeide med de øvrige seksjonene i psykiatrisk avdeling og vi jobber ut mot kommunene, DPS, TSB, pasientboliger og øvrige behandlingsinstitusjoner utenfor sykehuset. Vi tilstreber en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn og andre samarbeidspartnere.

Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med seksjonsleder, stedfortreder, sosionom, fagutviklingsrådgiver, spesialister i psykiatri, psykologspesialist, LIS, aktivitør og godt kvalifisert miljøpersonell bestående av sykepleiere, vernepleiere helsefagarbeidere og øvrige miljøarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor flere av miljøterapeutene har videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller annen relevant videreutdanning.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier / vernepleier med norsk autorisasjon
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk vil bli vektlagt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner 

Personlige egenskaper:

 • Trygg på deg selv og robust av natur
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til helhetstenkning
 • Positiv og løsningsorientert 
 • På grunn av fysisk og psykisk krevende situasjoner som kan oppstå med pasientgruppen, legger vi vekt på evne til å håndtere slike situasjoner
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb i et engasjert og godt tverrfaglig miljø
 • Fokus på forbedringsarbeid 
 • Introduksjonsprogram med fadderordning
 • Faglig påfyll gjennom kurs, internundervisning og fagdager
 • Veiledning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.