• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0450, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5388493
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 10.11.2023
Ledig stilling

Oslo kommune

Er du en dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier og klar for en ny jobb?

Offentlig forvaltning

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggere i Oslo. Adamstuen omsorgssenter er organisatorisk plassert i Rustjenester og habiliteringsavdelingen. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser for personer med rusutfordringer fordelt på ulike omsorgsnivåer, herunder akutt- og utredningsenheter, mestringsenheter, omsorgs- og ressurssentre. Vår etat har i tillegg ansvar for andre tjenester til rusavhengige som brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av hepatitt C, RusFact og individuell jobbstøtte (IPS). 

Adamstuen omsorgssenter er en døgninstitusjon for personer med rusavhengighet. Målgruppen er personer med rusutfordringer som har somatisk og/eller psykisk sykdom med behov for helsefaglig oppfølging og noe eller periodevis behov for pleie. Det er ikke krav om rusfrihet. Institusjonen tilbyr helse- og sosialfaglig bistand med vekt på miljøterapeutisk tilnærming. Man tilrettelegger og motiverer for endringsarbeid, og har en målsetting om økt livsmestring. Institusjonen skal gi helsehjelp, omsorg og skape trygghet for beboere med alvorlig sykdom. Alle ansatte tar aktivt del i institusjonens helse- og miljøterapeutiske arbeid. Institusjonen drives etter lov om helse- og omsorgstjenester, er døgnbemannet og har plass til 43 beboere.   

Oslo kommune har et økende behov for flere og mer spesialiserte omsorgsplasser for voksne personer med rusavhengighet og store og sammensatte helseutfordringer. For å møte dette behovet er Adamstuen omsorgssenter i en stor omstillingsprosess der man nå rekrutterer for å øke den helsefaglige kompetansen samt antall ansatte.

Vi søker nå etter 1 fast vernepleier/sykepleier i 100%. Stillingen innebærer arbeid i turnus inkludert arbeid hver 3. helg. Vi søker deg som har vilje, engasjement og glede av å bidra til å gi våre beboere trygghet og økt livskvalitet.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier-/vernepleier-utdanning med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring innen rus- og avhengighetsfeltet og/eller tilstander som er hyppig forekommende hos personer med ruslidelser vil bli vektlagt. Herunder psykiatriske tilstander, infeksjonssykdommer, alvorlig nyresykdom, mm.  
 • Gode IKT-ferdigheter. God kjennskap til Gerica, Velferd, kjernejournal, pasientnett mm er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk - tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk  
 • Dersom du også har videreutdanning i rus og/eller psykiatri vil det vurderes som positivt  
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement og reflektert forhold til brukergruppen    
 • Liker å gi veiledning og å inspirere andre, samt evne og vilje til å være en positiv kultur- og holdningsbærer  
 • Gode samarbeidsevner i en tverrfaglig setting  
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk i en hektisk og uforutsigbar hverdag  
 • Endrings- og utviklingsorientert  
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdier og etiske prinsipper    
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Gode muligheter til personlig og faglig utvikling i et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø  
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd  
 • Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44, som for tiden utgjør kr. 541 500,- – 672 500,- og som vernepleier i lønnstrinn 31-43, som for tiden utgjør kr. 514 500,- – 661 600,-. 
 • Vitnemål, karakterutskrifter, attester og HPR-nummer må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning. 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0450, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5388493
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 10.11.2023