Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk akuttmottak voksne søker etter sykepleier eller vernepleier med/uten videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Psykiatrisk akuttmottak voksne (PAM) er en av 10 døgnseksjoner i Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering. Seksjonen tar imot alle pasienter som legges inn akutt i psykiatrisk avdeling. I løpet av første døgn vurderes behov for fortsatt sykehusinnleggelse og eventuell tvangsobservasjon/ behandling i sykehus. Gjennomsnittlig liggetid er ca. 36 timer. Seksjonen har i tillegg til mottaksfunksjonen ansvar for psykiatrisk intensivbehandling i første del av behandlingsforløpet. 

Pasienter som har behov for en lukket plass blir sendt videre til en av de fem akuttseksjonene på Kalnes når de er stabilisert, eller de overføres døgnplasser i distriktspsykiatriske sentre om det er behov for en åpen plass. Andre pasienter blir utskrevet etter vurdering med oppfølging fra kommunal helsetjeneste og eventuelt akutt-team. Observasjon og dokumentasjon er viktige arbeidsoppgaver i psykiatrisk akuttmottak voksne.

Psykiatrisk akuttmottak har 12 sengeplasser og har høy bemanningsfaktor. Seksjonen har, i tillegg til seksjonsleder, stedfortreder og fagutviklingsrådgiver, 3 spesialister i psykiatri og 3 leger i spesialisering. Miljøterapigruppen består hovedsakelig av helsepersonell med 3- og 1-årig utdanning, og flere har videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Gjeldende turnus er for tiden dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning og norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel
 • Erfaring fra akutt psykisk helsearbeid/rusbehandling er en fordel
 • Vi vil vektlegge fysisk utholdenhet og psykisk robusthet hos søker, da arbeidet i seksjonen krever dette       

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med løsningsorientert holdning og positivitet
 • Evne til å arbeide systematisk, særlig i situasjoner preget av uforutsigbarhet og høyt arbeidspress
 • Gjennomføringsevne og beslutningsevne
 • Lærevillighet
 • Robusthet i utfordrende situasjoner
 • Styrke til å stå i vanskelige valg/etiske problemstillinger
 • Evne og kunnskap til å tåle motoverføringer
 • Humor
 • Lojalitet til seksjonens verdier og struktur, kollegaer og leder
 • Personlig egnethet for stillingen blir i stor grad vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med humoristiske og behjelpelig kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver - ingen dag er lik
 • Gunstig turnus/fleksibel arbeidsplan
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Introduksjonsprogram med mentor den første tiden
 • Mulighet for veiledning individuelt/i gruppe
 • Tilstedeværende ledelse med fokus på samhold, arbeidsmiljø og faglig utvikling
 • Å bidra i en seksjon som ønsker å være blant de beste i Norge mht. mottak/vurdering- og intensivtjenester i psykisk helsevern
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.