Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier/ vernepleier

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en høyt prioritert del av virksomheten. Vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, utvikling av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Sykehuset har samlet virksomheten i et Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er integrert i den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere, og vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.

Akutteamet har ledig 100 prosent fast stilling som sykepleier/ vernepleier.

Stillingen er lagt til Akutteamet hvor pasienter i behov av akutt vurdering av psykisk helsetilstand kan henvende seg direkte. Teamet mottar henvendelser fra pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og har også ansvar for gjennomføring av tvungne legeundersøkelser i vår sektor. Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde. Det er svært ønskelig at du har videreutdanning psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning, som rus og avhengighetsproblematikk eller familieterapi. Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglig team. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og fagutvikling. Arbeidsmiljøet er inspirerende og preget av godt humør. Det kan til tider være travelt og beslutninger må fattes raskt.

Pasienthandlingen er individuelt tilpasset og består blant annet i:

 • Ambulante tjenester ved behov
 • Vurdering og undersøkelse av psykisk helsetilstand, også på telefon
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Oppfølging ved krise
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Oppfølging av medikasjon
 • Støtte, veilede og samarbeide med 1. linjen og andre relevante tjenester
 • Oppfølging av pasienter etter villet egenskade
 • Gruppetilbud for personer med selvmordstanke

Ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med rus
 • Erfaring i å snakke med mennesker i krise
 • Erfaring med akuttpsykiatriske problemstillinger som psykose og suicidalitet
 • Erfaring med journalsystemet DIPS
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig