Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri.
Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret, og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/eller rusproblematikk. Akuttseksjonene er lukket og har to sengeposter med totalt 22 sengeplasser.
For tiden lyses det ut en sykepleier/vernepleierstilling i 100 %, i turnus med arbeid hver 3. helg.

Ønsket tiltredelse er 1. juli.

Som følge av personalets og pasientenes sammensetning, oppfordres menn til å søke.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679) 

Kvalifikasjoner:

Må-krav:
    Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon
    Klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid og rus
    Erfaring med tverrfaglig samarbeid
Ønskelig med:
    Erfaring med miljøterapi, spesielt i forhold til psykose- og rusproblematikk
    Kompetanse innen kognitiv miljøterapi

Personlige egenskaper:

 • Er tålmodig, ansvarsbevisst, løsningsorientert.
 • Evner å bevare roen i en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Har gode kommunikasjonsevner og evne til tydelighet.
 • Arbeider kunnskapsbasert og er bidragsyter til å skape og vedlikeholde et godt fag- og arbeidsmiljø, herunder også det å gi og ta imot veiledning.
 • Liker  å møte nye mennesker, og bidra til å skape forutsigbarhet for pasienter i en vanskelig livssituasjon.
 • Liker å jobbe tett med andre i et solid fagmiljø, har gode samarbeidsevner, er nysgjerrig og lærevillig.
 • Bidrar til den faglige diskusjonen, men samtidig er lojal til de beslutninger som tas.
 • Trives med turnusarbeid.
 • Personlige egenskaper, sett i kombinasjon med den øvrige personalgruppens sammensetning, vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr:

 • Et særdeles godt arbeidsmiljø hvor man er inkluderende, har omsorg for hverandre og er opptatt av god pasientbehandling.
 • Mulighet for individuell kompetanseutvikling i et tverrfaglig miljø
 • Systematisert internundervisning, MAP og etisk refleksjon
 • Opplæring og kollegaveiledning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se www.klp.no