Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier/vernepleier

Sykepleier eller vernepleier søkes til vikariat 60-100% ut 2023 med mulighet for forlengelse

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Ved Post 3A ved vårt Senter for psykisk helse og rus søker vi nå nye kollegaer til følgende stilinger:

 • 2stk 60-100% stilling: Arbeid hver 3. eller 4. helg (vanlig dag/kveld eller langvakter)
 • Fast helgestilling 20-35%: Arbeid hver 3. eller 4. helg (vanlig dag/kveld eller langvakter)

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt.
Avdeling for døgnbehandling har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, og er i gang med et prosjektet Åpen dør policy. Les mer om prosjektet her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Hvem søker vi?
Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å behandle mennesker i krise. Du har evnen til å forholde deg rolig i krevende situasjoner, og du ber om hjelp og tilbyr hjelp der det trengs. Og ikke minst har du genuin interesse og omtanke for menneskene du møter – både kollegaer, pasienter og pårørende. Tverrkulturell forståelse og kjennskap til flere språk er også positivt, da vi har en bred og sammensatt pasientgruppe.


Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og oppfølging av pasienter som er i behov av akutt psykisk helsehjelp
 • Bistå i psykiatrisk og somatisk utredning ved hjelp av strukturerte kartleggingsverktøy
 • Utarbeiding og oppfølging av behandlingsplan samt daglig journalføring
 • Oppfølging av medikamentell behandling, inkludert å gi medisiner i depotform
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samhandling eksterne tjenesteutøvere som DPS og kommunehelsetjenesten
 • Gjennomføre prosedyrer etter sykehusets kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller erfaring fra arbeid med psykisk helse er en fordel men ikke krav
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet, fleksibilitet og gode evner til å arbeide i team vektlegges

Vi tilbyr:
Hos Post 3A vil du få varierte arbeidsoppgaver i et raust og godt arbeidsmiljø. Du vil få et individuelt tilpasset opplæringsprogram, hvor blant annet opplæring i MAP (møte med aggresjonsproblematikk) inngår. Vi tilbyr lønn etter overenskomst med bla 40% nattillegg og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.


Aktuelle kandidater vil bli kalt inn fortløpende til intervju