Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier 50% vikariat

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav. Avdelingen består av 4 enheter fordelt i Hedmark og Oppland.
Enhet for utredning er en døgnpost med 6 plasser, innleggelsestid er 6 til 8 uker. Utredningen er en del av et pakkeforløp.
Enheten er tverrfaglig bemannet med høgskoleutdannet personell, psykologer og lege/psykiater tilknyttet.
Stillingen har ansvar for å gjøre utredning av pasienter ifht rus, psykisk lidelse og somatikk. Dette gjøres i tett samarbeid med psykolog og lege. I tillegg til å jobbe i team med andre sykepleier og vernepleiere. En spennende jobb i trå med pakkeforløp innenfor TSB.

I vår enhet har vi ledig følgende stilling: Sykepleier/Vernepleier 50% vikariat fra 01.08.2023 - 01.02.2025

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier.

Det er ønskelig med

 • erfaring fra behandling av rus, psykisk lidelse og somatikk
 • erfaring med arbeid på institusjoner innenfor TSB
 • erfaring med bruk at kartleggingsverktøy og utredning
 • erfaring med bruk av DIPS ifht journalføring
 • erfaring med arbeid på institusjoner innenfor TSB og kommunale tiltak

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
 • Fleksibel og samarbeidsvilje
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til systematisk tilnærming til oppgaver og god evne til å planlegge fremover og prioritere.
 • Er god på samarbeid og relasjonsbygging
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Pålitelighet
 • Samvittighetsfull og pliktoppfyllende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.