Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Døgnseksjonen har 18 elektive og en brukerstyrt plass fordelt på 2 allmenn-psykiatriske team. Seksjonen ivaretar både akutte og elektive problemstillinger og behandlingen foregår både individuelt og i grupper. Seksjonen har totalt 39,5 årsverk. Seksjonen er preget av tverrfaglig samarbeid, og fokus på ressurser og brukermedvirkning

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan
 • Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste
 • Være ansvarsvakt som leder dine kollegaer gjennom arbeidsdagen
 • Gjennomføre ulike strukturerte kartlegginger selvstendig, eller i team
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler
 • Administrering av legemidler
 • Tilstedeværelse, samhandling og aktivisering
 • Samarbeid med pårørende 
 • Samarbeid øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunale instanser 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Videreutdannelse i rus eller psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra arbeid innen rus og/eller psykiatri
 • Gode IT-ferdigheter
 • Kjennskap til DIPS, PLO OG Metavision vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Har evne til å arbeide strukturert og systematisk     
 • Liker et høyt tempo og varierte oppgaver
 • Er ansvarsbevisst og har et sterkt faglig fokus
 • Kan jobbe selvstendig, men også være en positiv bidragsyter i team
 • Personlig egnethet vektlegges          

Vi tilbyr:

 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et travelt og trivelig arbeidsmiljø 

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med seksjonsleder eller fagutviklingssykepleier