Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier / vernepleier

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) har vi nå følgende ledig stilling:

  • Nattevaktstilling i vikariat på 70,74 % i perioden 01.01.23-31.12.23. Arbeid hver 3. helg, og mulighet for forlengelse.

Senter for psykisk helse og rus ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter med totalt 66 senger. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser, i kombinasjon med rusmiddelbruk/rusavhengighet, og har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i tre bydeler. Ved PAM utreder og vurderer vi behov for videre behandling innen psykisk helsevern. PAM tilbyr også brukerstyrte senger, og det jobbes aktivt med reduksjon av bruk av tvang ved hele klinikken.

Hvem søker vi?

Vi ser etter deg som er ansvarsfull, strukturert og løsningsorientert. Du håndterer stress, og du klarer å ha et godt overblikk i krevende situasjoner. Og ikke minst er du et faglig engasjert medmenneske som evner å møte både pasienter og pårørende som står i en sårbar situasjon. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vil vektlegges.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier/vernepleier
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Erfaring med psykisk syke og rusavhengige pasienter
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel
  • Det er ønskelig at du har hatt opplæring i MAP

Hva tilbyr vi?

Hos PAM vil du få en utfordrende og variert hverdag, med gode muligheter for faglig utvikling. Du vil omgis av erfarne og dyktige kollegaer, i et stimulerende og trivelig arbeidsmiljø preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Aktuelle kandidater vil nli innkalt til intervju fortløpende. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder ved PAM, Benedikte Stene Johnsen på tlf. 928 39 481 eller e-post bsjo@lds.no, eventuelt til ledende vernepleier John Morten Haukland på tlf. 988 57 763.