Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier/Vernepleier

Har du lyst å jobbe sammen med oss i et kjekt, tverrfaglig miljø for å skape et hjem, og en god tilværelse for pasientene våre?

Vi har nå ledig stilling i seksjon for somatikk og rus,  og håper at du ønsker å søke stilling hos oss.

Det er viktig for oss at pasientene får en god faglig oppfølging. Det innebærer både medisinsk behandling og sykepleierfaglig oppfølging i tett samarbeid med sykehjemslege og andre kollegaer. Stokka sykehjem har fokus på at pasientene skal ha en så god hverdag som mulig innenfor egne og virksomhetens rammer.
Aktivitet er viktig for mange av våre pasienter og det er noe vi forsøker å legge til rette for så langt det er mulig. Personsentrert omsorg er sentralt og viktig begrep i vår samhandling med pasientene.
Vi vier mye tid og ressurser til fagutvikling, og har egen fagavdeling. Den består av fagleder, fagutviklingssykepleier, fagutviklingsvernepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider. I tillegg til å ivareta de ansatte så satser vi mye på å gi elever, lærlinger og studenter innenfor sykepleie, vernepleier og ergoterapi et godt og faglig møte med praksis.
Stokka sykehjem består i tillegg til seksjon for somatikk og rus, også av seksjon for demens, samt Stavanger øyeblikkelig hjelp.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar i forhold til pasientenes behov, stort fokus på personsentrert omsorg og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner:

Sykepleier eller vernepleier

Stillingen krever autorisasjon som en av disse

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Arbeids og oppholdstillatelse, samt gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper:

Seksjon for somatikk og rus søker sykepleier eller vernepleier med solid faglig forankring som har stort fokus på pasientenes innhold i hverdagen, og klare tanker om pasientens utfordring i institusjon

Vi tilbyr:

Faglig veiledning og samhandling, gode kolleger og en arbeidsplass som streber etter utvikling og endring til beste for pasientene

Årslønn kr 459 100 - 537 900 etter ansiennitet pluss et generelt turnustillegg på kr 20 000 pr.år 

Gode parkeringsforhold

Hjem Jobb Hjem ordning