Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier 

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

 • Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:
  - En seksjon i Arendal som består av fire døgnenheter og en poliklinikk.
  - En seksjon i Kristiansand som bestå av 7 døgnenheter og 2 poliklinikker.
  - En seksjon HAVO med enhet i Arendal og Kristiansand.

Døgnenhet 2.1 er organisert under seksjonen i Kristiansand og er en del av tilbudet til førstegangspsykoser i Klinikk for psykisk helse, lokalisert i Kristiansand. Enheten har 10 døgnplasser og tar imot pasienter fra Agder til utrednings,- og behandlingsopphold. 

Arbeidssted vil være på Eg i Kristiansand fram til "Nybygg psykisk helse" er klar til innflytting våren 2023. Sykehusavdelingen vil da bestå av 8 enheter hvorav 7 enheter er for voksne og en for barn og unge. Tilbudet skal være i tråd med Agders befolkning sitt behov for psykiatri, være et bærekraftig og moderne sykehus preget av høy faglig kompetanse. Her vil enhet 2.1 også drive med utredning av psykoselidelser i samarbeid med HAVO, samt noe rediagnostisering av etablerte psykosediagnoser. 

Vi har ledig:

 • 85 % fast stilling som sykepleier/vernepleier. Arbeid p.t. på natt, hver tredje helg samt to ekstra helger i året.

Ved intern ansettelse vil en annen stillingsbrøk kunne bli ledig. Oppgi i søknaden dersom det er av interesse. Søkere som ønsker en lavere stillingsprosent vil også bli vurdert. 

Grunnet arbeidets art så fordrer det at de ansatte har god fysisk og psykisk helse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Primære arbeidsoppgaver er pasientoppfølging i form av tilretteleggelse og utførelse av miljøterapi.
 • Ansvarsvaktfunksjon.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier gjerne med spesialisering.
 • Ønske om erfaring innen fagfeltet førstegangspsykose.
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter. 

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglig og kompetanserikt team.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn i samsvar med den til en hver tid gjelden overenskomst.
 • Sykehuset er en IA-bedrift.