Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier/Vernepleier 

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Seksjon avlastning består pr i dag av 5 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til ca 140 familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet.

2 av avdelingene i seksjon avlastning søker nå etter nye medarbeidere. 

Madla avlastningsbolig er en avlastningsbolig med 5 plasser, spesielt tilrettelagt for barn innen barnepalliasjon. Vi søker deg som ønsker å være med oss videre i prosjektet vårt: Barnepalliasjon- barnets beste i sentrum. Prosjektet er et samarbeid med kommunalt paliativt team. 


Høyebakken avlastningsbolig har 4 plasser. Boligen gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til familier som har hjemmeboende barn og ungdom med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Boligen har PAS som rammeverk og har fokus på fag for å gi brukerne av avlastningstilbudet gode tjenester.

Aktuelle kandidater blir innkalt fortløpende til intervju. Vennligst merk hvilke bolig du søker på i søknaden.Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet for at beboer skal oppleve en meningsfull hverdag
 • Tilrettelegge for hver enkelt beboers behov
 • Ta del i medisinhåndtering på boligen i tråd med Stavanger kommunes retningslinjer
 • Primærkontansvar/sekundærkontaktansvar
 • Pårørendesamarbeid
 • Være med å implementere PAS på avdelingen
 • Ansvar for helhetlig pleie og omsorg
 • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste
 • Administrative arbeidsoppgaver delegert fra avdelingsleder
 • Påse at boligen jobber etter Stavanger kommunes verdier


Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleie/ vernepleier
 • Ønskelig med erfaring fra brukergruppen
 • Ønskelig, men ikke et krav med erfaring innen parenteral ernæring
 • Ønskelig med kjennskap til MAP
 • Ønskelig med erfaring fra å skrive kap 9 vedtak
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Gyldig politiattest må fremvises med tiltredelse                                                                                                                                                                                                                              

Personlige egenskaper:

 • Lojal mot mål og tiltak
 • Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Du må være raus og fleksibel, ha godt humør og en "gi og ta" holdning
 • Menn oppfordres til å søke
 • Trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
 • "Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
 • Fagdager.
 • Deltakende i fagteamet på avdelingen
 • Kompetanseheving
 • Turnus med dag/aften og arbeid hver 4 helg med 13 timers vakter
 • Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
 • Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.
 • Turnustillegg