Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier 

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighet (ARA) ser etter nettopp deg som ønsker å bruke din kompetanse og kapasitet til å utgjøre en forskjell for mennesker med rusproblematikk til vår seksjon på Bærum Sykehus. 

Vårt mål er å bidra til at pasientene våre opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helthetlig og virksom behandling. Vi er stolte av at vi scorer høyt på brukerundersøkelser fra pasientene våre, og at de aller fleste er fornøyd med innleggelsen de har hatt ved ARA Bærum. Og nå vil vi ha deg med på laget!

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk. Vi er en avdeling innenfor Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF, og består av 4 seksjoner; 2 avgiftningsseksjoner (ARA Bærum og ARA Drammen) og 2 behandlingsseksjoner (ARA Blakstad og ARA Konnerud). Vi har også et eget team som er ansvarlige for LAR. 

Seksjonen vår på Bærum sykehus har 13 sengeplasser, og vi gir tilbud om avgiftning til mennesker med rusavhengighet, ofte i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig, og gis til voksne av begge kjønn. Plassene våre ved ARA Bærum brukes til planlagte innleggelser, men vi får også flytpasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling og somatisk avdeling. ARA Bærum er tverrfaglig bemannet med psykiater, LIS, psykologspesialister, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse. Vi er opptatt av teamarbeid, og pasientene våre får et eget team å forholde seg til under hele innleggelsen hos oss. 

Du og dine fremtidige kollegaer jobber i dag todelt turnus (dag/kveld) med arbeid hver tredje helg. Vi har også langfri hver sjette helg i turnus.

Vi har to 100% stillinger ledige hos oss. Annen aktuell stillingsprosent kan avtales.

Arbeidsoppgaver:

 • Generelle sykepleie/vernepleiefaglige oppgaver.
 • Miljøterapeutiske oppgaver.
 • Teamarbeid.
 • Observasjon og kartlegging av pasienter i en sårbar avrusningsfase.
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler. 
 • Vakter med medisinansvar.
 • Ansvarsvakter. 

Kvalifikasjoner:

 • Tidligere erfaring fra pasientrettet arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg vektlegges, men er ikke et krav.      
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innenfor psykisk helse og/eller rusproblematikk.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Søkere som avslutter sin bachelor innen sommeren 2022 kan også tas med i betraktning. 

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for fagfeltet og engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø.
 • Du er pålitelig og ansvarsbevisst, og har evne til å jobbe selvstendig.
 • Du må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø, hvor du har evne til å være fleksibel.
 • Du må være trygg på deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjon til andre.
 • Du har evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges, og det vil gjøres en helhetsvurdering på bakgrunn av utdanning og erfaring. 
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Vi tilbyr:

 • Et svært hyggelig og faglig sterkt arbeidsmiljø med gode kollegaer. Vi er opptatte av å støtte hverandre og gjøre hverandre gode!
 • Muligheter for å delta på seksjonens veiledninger og internundervisning.
 • God opplæring og tett oppfølging etter oppstart hos oss.   
 • Trivelige omgivelser i fine lokaler.