Sykepleier/ Vernepleier

Stavanger Kommune

STASJONEN HELSE – OG OMSORGSTILBUD (Helseavdelingen) er et lavterskel helsetilbud for personer med rusavhengighet. Avdelingen er en del av    Rehabiliteringsseksjonen, og ligger under Helse og Velferd i Stavanger kommune. Målsettingen er å ivareta personer med rusavhengighet ved å bidra til en bedre helsetilstand og livssituasjon, samt bidra til å redusere skader og forebygge smitte som følge av rusmiddelbruk. Et annet viktig fokus er å forebygge overdoser og overdosedødsfall. Tilbudet er tilgjengelige hverdager, og består av stasjonære og ambulante helsetjenester samt et værested med enkel næringsrik mat. Vi har nå ledig et 80% vikariat med mulighet for forlengelse, og søker en engasjert sykepleier eller vernepleier.

Arbeidsoppgaver:

 • Stasjonære og ambulante helsefaglige oppgaver
 • Skadereduserende og smitteforebyggende arbeid
 • Være delaktig i et sosialt fellesskap
 • Kunne tilberede enkel og næringsrik mat
 • Utadrettet og oppsøkende virksomhet
 • Bidra til et godt samarbeid internt og eksternt
 • Være med å videreutvikle tjenesten

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Bachelorgrad.
 • Det er ønskelig m/videreutdanning og/eller erfaring innen rus- og psykisk helsearbeid
 • Det er ønskelig med kjennskap til CosDoc som journalføringsverktøy
 • Dersom søker har annet språk enn norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende nivå B2
 • Førerkort klasse B
 • Menn oppfordres til å søke

Personlige egenskaper:

 • Engasjement og interesse for brukergruppen
 • Evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner
 • Kunne samarbeide og takle uforutsigbare situasjoner
 • Pålitelig og ansvarlig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig oppfølging og veiledning
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Sykepleier stl.kode:717400 - lønn etter gjeldende tariff
 • Vernepleier stl.kode: 645500- lønn etter gjeldende tariff