Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier/vernepleier

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Ved Klinikk for psykisk helsevern, POST 4B, er vi på utkikk etter sykepleier/vernepleier til følgende stillinger:

  • 51,88 % fast nattstilling
  • 61,27 % fast nattstilling

Ønsket oppstart i mars/april 2022.

NB! Merk hvilke(n) stilling(er) som er aktuelle for deg i søknaden.

Å være ansatt hos oss innebærer å ha primærkontaktansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Du vil gå ansvarsvakter og være teamansvarlig både på natt, kveld og dag. Vi søker deg som er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, kunne håndtere stress og evne å ha et godt overblikk i krevende situasjoner.

Klinikk for psykisk helsevern består av psykiatrisk akuttmottak og 6 døgnposter. Vi jobber i tverrfaglige team og behandler personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Her inngår diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og overføring til passende oppfølgende instans i første- og/eller andrelinjetjenesten. I klinikken jobber vi systematisk med å redusere bruk av tvangsmidler. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, psykoedukasjon og medikamentell behandling. I tillegg har vi et bredt utvalg av aktiviteter som musikkterapi, verksted, sanserom og fysiske aktivitetsgrupper med mer.

Fra januar er klinikken er i gang med forskningsprosjektet «Åpen Dør policy» som har fokus på økt brukermedvirkning og reduksjon av tvang. Post 4B er planlegges å bli med på prosjekt Åpen Dør i februar 2022.

Arbeidsmiljøet vårt er inkluderende, stimulerende og utviklende. Vi har per i dag en jevn kjønnsfordeling. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling. Det tilbys veiledning på tvers av postene hver uke.

Du må være autorisert sykepleier/vernepleier, og du må ha erfaring med psykisk helsearbeid – gjerne fra akuttpsykiatri, DPS eller psykisk helsearbeid i bydel/kommune. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen.