Sykepleier/vernepleier

Stavanger Kommune

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for personer med utviklingshemning organisert i to virksomheter: Bo & Aktivitet Nord og Bo & Aktivitet Sør. Bo & Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og der er til sammen 15 avdelinger i virksomheten. Auglendsdalen er en veletablert bolig hvor det bor 4 personer med behov for daglig oppfølging og medisinsk bistand. Vi søker nå etter en vikar (med muligheter for fast) i 100% stilling i turnus med dag/aften og langvakter hver 4. hver helg.

Arbeidsoppgaver:

Jobbe for at beboerne skal oppleve størst mulig grad av mestring og selvstendighet i hverdagen
Opprettholdelse av ADL - ferdigheter
Oppfølging rundt fysisk aktivisering
Legemiddelhåndtering etter gjeldende regelverk
Medisinsk oppfølging
Delta i daglige gjøremål
Dokumentere i vårt journalsystem        

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
Andre med høyskoleutdanning vil bli vurdert
Erfaring fra lignende arbeid
Erfaring med somatikk som blant annet epilepsi, diabetes og hjertesvikt
God kjennskap til legemiddelrutinene i kommunen
Ønskelig med erfaring med PAS
Ønskelig med førerkort for personbil  
Menn oppfordres til å søke       

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/akutte situasjoner
Være trygg på seg selv
Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for beboere og kolleger
God arbeidsmoral
Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte beboer
Være opptatt av å motta veiledning og ha evnen til å justere kursen etter dette
Interesse for fagfeltet og holde seg faglig oppdatert
Ha forståelse for, og være opptatt av, viktigheten av godt samarbeid med pårørende

Vi tilbyr:

Du får være med å bidra til en god arbeidsplass hvor beboere og personal skal trives sammen. En variert arbeidsdag med fokus på målrettet miljøarbeid, brukermedvirkning, etikk og fag. Du vil sammen med beboerne få delta på ulike aktiviteter. Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll etter individuelt behov
Muligheter for faglig og personlig utvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Ansatte i Stavanger kommune har tilgang på en rekke velferdsordninger
Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivs bedrift (IA)
"Hjem-jobb-hjem"-avtale
Turnus dag/aften med langvakter hver 4. helg
Lønn etter gjeldende tariff