Sykepleier / vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter nye kollegaer som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Ved Klinikk for psykisk helsevern post 2B, har vi nå ledig en 54 % fast natt-stilling for sykepleier/vernepleier. Oppstart etter avtale

Å være ansatt hos oss innebærer å ha primærkontaktansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet. Du vil gå ansvarsvakter og være teamansvarlig på kveld og helg. Vi søker deg som er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du må kunne håndtere stress og ha et godt overblikk i krevende situasjoner.

Klinikk for psykisk helsevern består av psykiatrisk akuttmottak og 6 døgnposter. Vi jobber i tverrfaglige team og behandler personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Her inngår diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og overføring til passende oppfølgende instans i første- og/eller andrelinjetjenesten. I klinikken jobber vi systematisk med å redusere bruk av tvangsmidler. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, psykoedukasjon og medikamentell behandling. I tillegg har vi et bredt utvalg av aktiviteter som musikkterapi, verksted, sanserom og fysiske aktivitetsgrupper med mer.

Klinikk for psykisk helsevern har startet prosjektet «Åpen dør-policy». Prosjektet skal bidra til redusert bruk av tvang, økt brukermedvirkning og mindre vold/trusler mot ansatte.

Arbeidsmiljøet vårt er inkluderende, stimulerende og utviklende, og vi har en jevn kjønnsfordeling. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling. Det tilbys veiledning på tvers av postene hver uke.

Du må være autorisert sykepleier/vernepleier og ha erfaring med psykisk helsearbeid – gjerne fra akuttpsykiatri, DPS eller psykisk helsearbeid i bydel/kommune. Søkere med annen helse- og sosialfaglig bachelorgrad vil også kunne vurderes til stillingen. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen.