• Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4239310
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier 4 x 100 % Turnus med lange vakter

Haugesund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet for psykisk helse og rus er en av seks virksomheter innen tjenesteområde helse, omsorg og sosial i Haugesund kommune. Virksomheten består av tre seksjoner fordelt på seks ulike avdelinger. Udland bofellesskap er boliger med heldøgns bemanning som yter tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Bofellesskapet består av 33 boenheter. Vi har som målsetting å yte tjenester i tråd med recovery orientert praksis, som har i fokus at beboerne selv skal delta i egen bedringsprosess og bidra til at de har best mulig livskvalitet på tross av psykiske utfordringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver som for tiden er lagt til stillingen innebærer individuell kontakt med beboere. Primær/sekundærkontakt ansvar. Videre er sentrale arbeidsoppgaver legemiddelhåndtering, bo-veiledning, rehabilitering og sosial trening etter tiltaksplan og individuell plan.
 • Bidra til kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid og veiledning
 • Fokus på brukermedvirkning og tilrettelegge for brukers egen mestring
 • Samhandling med pårørende
 • Bidra til at virksomheten drives i samsvar med virksomheten sine mål og vedtatte budsjettrammer 
 • Det jobbes turnus med lange vakter - 12,5 t med for tiden hver 3. helg. 
 • Stort fokus på å utvikle aktivitetstilbudet i bofellesskapet

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon og fortrinnsvis videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusproblematikk
 • Ønskelig med minimum 2 års yrkeserfaring 
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbstolthet innen fagområdet
 • Genuin interesse for psykisk helse
 • Evne til å skape gode relasjoner og være en motivator
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Opptatt av å gi gode og trygge tjenester til beboerne
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Evne til god etisk og faglig refleksjon
 • Evne til å se og gi det lille ekstra for beboerne

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling . Turnus med for tiden 12,5 timers vakter som er utarbeidet i tett dialog med de ansatte, tillitsvalgte og verneombud på Udland bofellesskap
 • Gode fri perioder i turnus
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med høg kompetanse som har bruker i fokus 
 • Internundervisning og veiledning
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,-  ytterligere 20.000,- dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. Retningslinjer for startpakke. 
 
 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  12.12.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4239310
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune