Detaljer


Sykepleier/vernepleier

Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet - i alle livets faser.


Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester. 
Pålsetunet omsorgsboliger søker sykepleier/vernepleier i 100 % stilling. Omsorgsboligene er lokalisert på Pålsetunet Bo-og Servicesenter som ligger i et naturvennlig område ved Nerdrum stasjon i Fetsund. Det er 35 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Det ble i 2016 startet opp med Lean-ledelse og vi har et stort fokus på kontinuerlig forbedring, velferdsteknologi og brukermedvirkning.

Sykepleierne i omsorgsboligene har ansvar for brukere i boligene med ulike problemstillinger. De har det faglige oppfølgingsansvaret for sine primærbrukere og tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere. Avdelingen er preget av godt miljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør.

Søknadsfrist:
15.03.2021
Arbeidsgiver:
Lillestrøm kommune
Sted:
Fetsund
Stillingstittel:
Sykepleier/vernepleier
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4346257423
Startdato:
05.04.2021
Sosial deling :