Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  RYKKINN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  RYKKINN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3369226
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Sykepleier/vernepleier

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt.  Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid pasientene i sentrum, gjennom recovery  og en høy grad av brukermedvirkning. Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte pasient.

Tjenesteområdet består i dag av 7 avdelinger som er geografisk spredt i kommunen. Vi utfører helsetjenester til voksne med alvorlige og langvarige utfordringer innen psykisk helse og eller rus som trenger oppfølging over en kortere eller lengre periode. Tjenesteområdet jobber nå  med implementering av Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og individuell mestring og tilfriskning (IMR) som felles behandlingsmetodikk i avdelingene.

Folkvangveien bolig søker ny medarbeider som er utdannet sykepleier eller vernepleier, fast  100% stilling. Oppstart etter avtale. 

Boligen er preget av høy faglighet og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • Yte bistand til pasientene i henhold til vedtak i følge Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 • Primæransvar for pasienter
 • Bidra til forsvarlig drift med god kvalitet
 • Journalføre i henhold til dokumentasjonsplikten regulert i Lov om helsepersonell, Kap 8
 • Utarbeide planverktøy i henhold til forskrifter og Bærum kommunes dokumentasjonssystem
 • Delta, koordinere og lede møter rundt pasienter
 • Håndtere/administrere medikamenter i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Gjennomføre egen kompetanseplan
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. HPR-nr. registreres i CV 
 • Gode norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia skal ha bestått norskprøve C1 skriftlig og muntlig
 • Gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Det stilles krav til relevant arbeidserfaring
 • Det er ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse og rus eller geriatri. Erfaring fra fagfeltet kan kompenseres for dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rus eller geriatri
 • Evne til å være ydmyk og lydhør ovenfor deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert  og målrettet, både individuelt og i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på fag- og kvalitetsutvikling og forbedring
 • Et tjenesteområde som er visjonært, fremtidsrettet og profesjonelt
 • Sykepleiere som blir ansatt i vikariat eller fast stilling og arbeider turnus tjener i Bærum kommune vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS: Relevante videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Todelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Kompetanseutviklingsstipend  

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse