Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/vernepleier

Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet – i alle livets faser.

Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester. 


Husebyjordet omsorgsboliger ble bygget i 2013 og ligger sentralt på Skedsmokorset. Husebyjordet omsorgsboliger er et bofellesskap for personer med demens. Huset har 5 kollektiv med til sammen 34 leiligheter. Her jobber en tverrfaglig gruppe med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og aktivitør. Avdelingen er preget av godt miljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør. Vi er en samlet arbeidsgruppe som brenner for å yte faglig gode tjenester til våre brukere, og gi de gode dager og hverdagsmagi.

Vi søker nå sykepleier/vernepleier i 90 og 100%

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å utøve helhetlig sykepleie, følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling
 • Kartlegge sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak
 • Kartlegge behov miljøterapeutiske behov
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt 
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner 
 • Kontakt med pårørende 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • veiledning av studenter og ansatte
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Gjerne videreutdanning innen geriatri, men ingen betingelse
 • Erfaring med å jobbe med personer med demens/psykiske lidelser men ingen betingelse
 • Interesse for geriatri og demens
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Interesse for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Gyldig politiattest må fremlegges
Personlige egenskaper
 • Evne til god kommunikasjon og relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibilitet- omstillingsdyktig når det kreves
 • Kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Humør og raushet
 • Ha arbeidsglede
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 
Vi tilbyr
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et engasjert og høyt fagmiljø
 • Turnus med arbeid hver 4.helg langvakter
 • Ved søknader innunder heltidskultur kan andre stillingsprosenter bli ledige