Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3268495
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Sykepleier - vernepleier

100 % fast stilling ledig fra 1.1.2021 for sykepleier/ vernepleier.

Bolig psykisk helse er en avdeling i Kongsberghjelpa psykisk helse og rustjeneste. Ansatte i boligen består av sykepleiere, vernepleier, sosionom, spesialhjelpepleiere og assistenter, som gir tjenester etter enkeltvedtak i to bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser. Psykososial rehabilitering og recovery tankegangen er sterkt gjeldende.

Arbeidsoppgavene innebærer oppfølging etter vedtak, direkte brukerkontakt og miljøterapeutiske tiltak, ansvar for utarbeidelse av tiltaksplaner og koordinering av tjenester, koordinator for individuell plan, tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, legemiddelhåndtering. Stillingen innebærer todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagmiljø i vekst og utvikling.
 • En avdeling som er opptatt av tjenesteinnovasjon og nytenkning.
 • En arbeidsplass som er preget av medarbeidere med læringsvilje, fleksibilitet og arbeidsglede.
 • Lønn etter kommunalt regulativ.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Rabatt på treningssentre. 

Vi søker deg som:

 • kan jobbe selvstendig og i team
 • er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker
 • er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • bidrar til godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplass
 • har gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon/ behersker IKT som arbeidsverktøy
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Krav om arbeidserfaring fra psykisk helse/ rustjeneste. 

 Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon sykepleier/ vernepleier
 • Krav om arbeidserfaring innen psykisk helse - rusarbeid

 Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.