Detaljer


Sykepleier/vernepleier

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter med totalt 66 senger. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk/rusavhengighet, og har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i tre bydeler i Oslo. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi og medikamentell behandling og har fokus på fysisk aktivitet og hverdagsmestring. Klinikken har et mål om å være nytenkende, og benytter sansestimulering og musikkterapi som en del av behandlingstilbudet.
Klinikken har ca. 250 årsverk.

Vi har et faglig stimulerende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har utfordrende og variert hverdag som kan gi mulighet og vekst og utvikling for de ansatte.
Klinikk for psykisk helsevern har startet prosjektet «Åpen dør policy». Prosjektet skal bidra til redusert bruk av tvang, økt brukermedvirkning og mindre vold/trusler mot ansatte.

Ved post 2B har vi nå ledig 2 faste stillinger på natt for sykepleier/vernepleier i ca. 50 - 60 %. Ledig fra og med 04.01.2021.

Vi søker deg som er faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø. Personlig egnethet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Å være ansatt hos oss innebærer å ha primærkontaktansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan, evaluere helsehjelpen og bidra til at pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet. Du vil også gå ansvarsvakter og være teamansvarlig på natt og helgevakter. Du samarbeider med flere yrkesgrupper om å tilby optimal behandling. Stillingen krever at du håndterer stress, har godt overblikk og evne til å samarbeide med andre i krevende situasjoner. Vi ønsker en kollega som er til å stole på, som er pliktoppfyllende og evner å bruke humor og spre godt humør.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier/vernepleier med erfaring/kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
• Relevant videreutdanning er ikke et krav, men en fordel.
• Erfaring fra arbeid med rus og voldsrisiko.
• Erfaring i bruk av PLO meldinger og kjennskap til DIPS er en fordel.

Personlige egenskaper:
• Løsningsorientert og kreativ.
• Evne til å strukturere og organisere arbeid.
• Høy gjennomføringsevne.
• Evne til å ta beslutninger i krevende situasjoner.
• Evne til å motivere og støtte kollegaer.

Vi tilbyr:
• Spennende og innholdsrik arbeidshverdag med og varierte oppgaver sammen med en fantastisk gjeng med engasjerte og kreative ansatte.
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
• God pensjonsordning i KLP.
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Ønsker du flere opplysninger kan du ta kontakt med avdelingssykepleier Monica Fagersand Nitteberg på telefon 94816065.