Detaljer


Sykepleier/vernepleier

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, og medikamentell behandling. I tillegg til dette har vi en rekke gruppetilbud med fysisk aktivitetsgrupper, musikkterapi og eget sanserom.

Klinikk for psykisk helsevern har startet prosjekt «Åpen dør-policy». Prosjektet skal bidra til redusert bruk av tvang, økt brukermedvirkning og mindre vold og trusler mot ansatte. Arbeidsmiljøet vårt er inkluderende, stimulerende og utviklende, og du vil møte erfarne og dyktige kollegaer.

Vi har nå følgende ledige faste stillinger for sykepleier/vernepleier ved post 4A:
Dag/aften 80% er ledig fra 01.12.20 og to natt stillinger på henholdsvis 50% og 30%, alle med turnus og 3 hver helg.

Vi ønsker deg som er faglig engasjert, setter pasienten i sentrum, er uredd og liker å jobbe i team.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Relevant erfaring

Personlige egenskaper:
• Faglig engasjement og kompetanse
• Evne til å se løsninger, og ta beslutninger
• Stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
• Gode kommunikasjonsevner
• Personlig egnethet
• Liker å jobbe i tverrfaglig team
• Opptatt av selvutvikling

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
• Hyggelig arbeidsmiljø

Skriftlig søknad sendes elektronisk innen 01.10.2020