Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  08.06.2020
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2937315
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Sykepleier/vernepleier

Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier.

Tollåsenga bo-område består av:
Ivar Aasen Bofellesskap: Et forsterket døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser og/ eller rus utfordringer, og består av samlokaliserte leiligheter.
Bendiksen 39: Leiligheter for unge personer med ulike behov for heldøgns tjenester. Boligfellesskapet åpner i april 2020 og skal være døgnbemannet.
Tempokjelleren: Et lavterskel – og aktiviseringstilbud til beboere i Tollåsenga. 

Vi ser etter en medarbeider som ønsker å gjøre en forskjell for tjenestemottakerene, og som vil være en bidragsyter til et god arbeidsmiljø. Vi forventer at du er faglig dyktig med engasjement. Det man ikke kan må man være interessert i å lære seg. Godt humør og en positiv innstilling er viktig i en hverdag som er hektisk og krever det beste av deg.

 

Arbeidsoppgaver

 Et viktig mål for arbeidet i Tollåsenga er å tilrettelegge for fellesskap og mestring som er basert på deltakelse og ansvarliggjøring av både beboere, ansatte og andre med tilknytning til området.
- oppfølging av individuelle vedtak knyttet til helse, daglige gjøremål og fritid
- kvalitetsarbeid, fagutvikling og veliedning
- samarbeid med pårørende og relevante instanser

Kvalifikasjonskrav

- autorisasjon i sykepleie/vernepleie.
- sertifikat Klasse B
- gode norskkunskaper både muntilg og skriftlig
- helse til å løse oppgaver lagt til stillingen
- har god kunnskap om og erfaring med dataverktøy
- personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner

 - har kjennskap til Recoverybaserte tjenester

Personlige egenskaper

- Du har evne til å skape tillit med brukere, pårørende og tjenesteytere.
- gode samarbeidsevner
- har evnen til å jobbe selvstendig og i team
- jobbe målrettet med brukeren i fokus
- Du er faglig dyktig og er motivert for å yte og utvikle gode tjenester.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i et nytt fagmiljø som skal arbeide systematisk med fokus på fag og kvalitet. Dette er en unik mulighet til å være med på å utvikle et godt faglig pasienttilbud i nyrenoverte lokaler. Du vil jobbe i team med dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø, samt at du får utfordret deg selv i forhold til å jobbe selvstendig.

Vi er i gang med å innføre Recovery-orientert praksis. I Recoveryorienterte psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Dette får du opplæring i, samt at du får bidra til å implementere dette.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.