Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/vernepleier

Rehabiliteringsseksjonen for rusmiddelavhengige er en bydekkende tjeneste i Stavanger kommune. Seksjonen er inndelt i fem avdelinger, og tilbyr tjenester til unge og pårørende, boliger med oppfølging, midlertidig botilbud, aktivitet og sysselsetting, andre oppfølgingstjenester og lavterskel helsetjenester.

STASJONEN HELSE – OG OMSORGSTILBUD søker vernepleier/ sykepleier med erfaring fra arbeid med lavterskel helse- og omsorgstjenester til rusmiddelavhengige. Vi har ledig et vikariat i perioden 02.01.20- 31.08.21.Tilbudet er for tiden på dagtid. Det kan bli aktuelt med forskjøvet arbeidstid.

Arbeidsoppgaver
 • Stasjonære og ambulante helsetjenester
 • Smitteforebyggende arbeid
 • Bidra til godt miljø og enkel matservering
 • Utadrettet og oppsøkende virksomhet
 • Bidra til godt samarbeid internt og eksternt
 • Bidra i drift og utvikling av tjenesten
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Bachelorgrad.
 • Det er ønskelig m/videreutdanning og/eller erfaring innen psykiatri/rusmiddelproblematikk
 • Det vektlegges erfaring fra lavterskel helse- og omsorgstjenester og arbeid med rusmiddelavhengige.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Cos Doc som journalføringsverktøy
 • Dersom søker har annet språk enn norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende nivå B1
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for brukergruppe
 • Evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner
 • Evne til å samarbeide og takle uforutsigbarhet
 • Pålitelig og ansvarlig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig oppfølging og veiledning
 • Normal arbeidstid (37,5 timer per uke)
 • Hjemjobbhjem-avtale
 • Sykepleier stl.kode:717400 - lønn kr. 410 000 - 514 200 etter ansiennitet
 • Vernepleier stl.kode: 645500- lønn kr. 410 000 - 514 200 etter ansiennitet