Detaljer


Sykepleier/vernepleier

Psykiatrisk avdeling (PA) gir et voksenpsykiatrisk tjenestetilbud på sykehusnivå for Vestfold fylkes befolkning og er den største avdelingen i Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling. Avdelingen består av i alt 6 sengeposter av varierende størrelse og 6 spesialpoliklinikker.

Akuttfunksjonene er lokalisert i Tønsberg ved sykehuset, langtidsenheter inkl. sikkerhetsenhet befinner seg ved Granli på Sem, mens spesialiserte døgnenheter og poliklinikker er lokalisert begge steder. Avdelingen har totalt 18 overlegestillinger og 13 psykologstillinger. I tillegg har vi 16 stillinger for leger i spesialisering i voksenpsykiatri, og som ansettes ved PA, men roterer til de forskjellige tjenestesteder ved avdelingene i klinikken.

Psykiatrisk avdeling, akuttpostene har ledig følgende stillinger med arbeidstid for tiden på dag og kveld: 

 • 3 x 100 % faste stillinger
 • 2 x 50 % faste stillinger 
 • 100% Vikariat (Varighet f.o.m dags dato t.o.m 01.08.2020)

Oppgi i søknaden hvilken stilling(er) du søker på.

Vi søker deg som syns det er utfordrende og spennende å jobbe med mennesker som er i behov av akutt psykiatrisk hjelp. Har du lyst og evne til å arbeide i et krevende, men spennende og utfordrende arbeidsmiljø, ønsker vi nettopp deg.

Kvalifikasjoner
 • Sykepleier eller vernepleier
 • Egnethet og relevant erfaring, kan i gitte tilfeller veie opp for formell utdanning som sykepleier og vernepleier.
 • Gode samarbeidsevner, herunder høy grad av relasjonell kompetanse
 • Relevant erfaring
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Evne til å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner vektlegges i stor grad
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse
Vi tilbyr
 • Jobb i Norges nyeste og mest moderne psykiatriske akuttseksjon
 • En spennende jobb i et krevende, men positivt og aktivt fagmiljø
 • Et fagmiljø hvor ulike profesjoner arbeider sammen om felles mål
 • En arbeidsplass med godt klima for læring, vekst og utvikling som profesjonsutøver
 • Opplæringsmodul og veiledning
 • Internundervisning
 • Utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver med høyt tempo
 • Varierte oppgaver ut i fra faglig bakgrunn

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.