Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier, 2 x 100 % turnus

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang sykehjem, som består av Haraldsvang og Vardafjell sykehjem. Haraldsvang sykehjem har to avdelinger med langtidsplasser: én for somatiske og én for pasienter med demens/kognitiv svikt. Til sammen er det 54 plasser.

Som sykepleier/vernepleier hos oss får du en variert, spennende og faglig inspirerende arbeidshverdag.

Ansvaret for pasientene fordeles etter prinsippet om primærsykepleie. Fokuset vårt er foruten daglig pleie og omsorg, særlig vekt på omsorg ved livets slutt.

Institusjonen deltar i et bransjeprogram for sykehjem. Det har fokus på trepartssamarbeidet og et mer inkluderende arbeidsliv. Bransjeprogrammet skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft ved å fokusere på et godt arbeidsmiljø, reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Vi har byens flotteste sansehage med belyste gangstier, sittegrupper, lysthus og hønsehus.

Vi er i gang med sertifisering som livsgledehjem, og har etablert samarbeid med barnehage og skole, og har mange frivillige.

Haraldsvang  sykehjem skal øke andelen sykepleiere, og oppfordrer erfarne sykepleiere, vernepleiere og 3. års studenter i sykepleie og vernepleie til å søke.

Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • 3. års studenter i sykepleie og vernepleie kan søke, forutsetter gyldig norsk autorisasjon før tiltredelse.
 • Gode datakunnskaper
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du har jobbstolthet for faget sykepleie og vernepleie, og er faglig sterk.
 • Du er selvstendig, fleksibel og har evne til å takle stress.
 • Du er god til å delegere arbeidsoppgaver, og er samarbeids- og løsningsorientert.
 • Du har gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling med for tiden arbeid hver 3. helg 
 • Avlønning  for tiden 10.000 kroner over garantilønn for sykepleiere og for tiden 20.000 kroner over garantilønn for spesialsykepleiere (i 100 % stilling)
 • Faglig utviklende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver
 • IA-bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Automatisk avlønning som spesialsykepleier ved oppnådd stillingskode
 • Forhandlingsturnus hvor den ansatte får mulighet for å påvirke sin egen turnus.
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20 000, ytterligere kr. 20 000 dersom sykepleier/vernepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år.