Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier, 100 % turnus

Offentlig forvaltning

Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang omsorgssenter, som består av Haraldsvang og Vardafjell sykehjem. Haraldsvang sykehjem har to avdelinger med langtidsplasser: én for somatiske og én for pasienter med demens/kognitiv svikt. Til sammen er det 54 plasser.

Som sykepleier/vernepleier hos oss får du en variert, spennende og faglig inspirerende arbeidshverdag.

Ansvaret for pasientene fordeles etter prinsippet om primærsykepleie. Fokuset vårt er foruten daglig pleie og omsorg, særlig vekt på omsorg ved livets slutt.

Vi har alternative arbeidstidsordninger og forhandlingsturnus. Arbeid for tiden hver 3. helg. Alternativt langvakter hver 4. helg, og langvaktturnus.

Institusjonen deltar i et bransjeprogram for sykehjem. Det har fokus på trepartssamarbeidet og et mer inkluderende arbeidsliv. Bransjeprogrammet skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft ved å fokusere på et godt arbeidsmiljø, reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. I 2022 åpnet vi byens flotteste sansehage med belyste gangstier, sittegrupper, lysthus og hønsehus. Høsten 2022 startet vi sertifisering som livsgledehjem. Vi har etablert samarbeid med barnehage og skole, og har en ambisjon om å knytte til oss flere frivillige som pasientvenner.

Haraldsvang omsorgssenter skal øke andelen sykepleiere, og oppfordrer erfarne sykepleiere, vernepleiere og 3. års studenter i sykepleie og vernepleie til å søke.

Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon, sykepleierdokumentasjon, samhandling med pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasienten.
 • Kollegaveiledning
 • Du bidrar til trivsel, kvalitetsutvikling, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • 3. års studenter i sykepleie og vernepleie kan søke, forutsetter gyldig norsk autorisasjon før tiltredelse
 • Gode datakunnskaper
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du har jobbstolthet for faget sykepleie og vernepleie, og er faglig sterk.
 • Du er selvstendig, fleksibel og har evne til å takle stress.
 • Du er god til å delegere arbeidsoppgaver, og er samarbeids- og løsningsorientert.
 • Du har gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver
 • IA-bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Automatisk avlønning som spesialsykepleier ved oppnådd stillingskode
 • Forhandlingsturnus hvor den ansatte får mulighet for å påvirke sin egen turnus.
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20 000, ytterligere kr. 20 000 dersom sykepleier/vernepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år.