Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier 100% stilling 

Offentlig forvaltning

BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for Psykisk helse og rus. BUPA består av fem lokale poliklinikker, Seksjon for Akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for Nevropsykiatri, Seksjon for Utredning, Seksjon for Behandling. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen er ca. 110.000 barn og unge fordelt over 26 kommuner.

BUPA Seksjon for behandling Bjerketun består av en 5 døgns enhet med 6 sengeplasser, en ambulant enhet for barn og ungdom, og et DBT team. Seksjon for behandling består av ca. 44 stillinger hvorav 2 overlegestillinger,  psykologspesialister og medarbeidere med 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse med videreutdanning. Seksjonen arbeider i henhold til  pakkeforløp, og  jobber med forbedringsmetodikk i ulike forbedringsprosjekter.

Døgnenheten gir tilbud til ungdom i alderen 12 - 18 år og tilbyr behandling i en miljøterapeutisk  ramme med familiebehandling, individualterapi og miljøterapi. Pasientmålgruppen består av de fleste barne- og ungdomspsykiatriske tilstandsbilder med kompleks problematikk, høy grad av komorbiditet og lavt funksjonsnivå. Kontakt og samarbeid med lokale instanser og skole.  Vi har en fleksibel  tilnærming og utvikler vår behandling etter pasientens behov og miljøterapeutiske prinsipper.  Døgnenheten er åpen  fra mandag til fredag og er stengt i helger. 

Vi arbeider etter biopsykososial modell og vektlegger fleksibilitet i behandlingstilnærmingen etter familiens behov. BUPA har eget næringsnetverk hvor vi arbeider etter modellen "Kontinuerlig Forbedring".  Enheten driver  ulike prosjekt for å forbedre virksomheten

En stilling som sykepleier/vernepleier 100% FAST stilling


Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig behandling
 • Miljøterapeutisk arbeid og oppfølging, utredning og behandling i samarbeid med tverrfaglige team
 • Skape trygghet rundt pasienten
 • Oppfølging av pasientens somatiske helse
 • Administrere legemidler og legemiddelutdeling etter gjeldende forskrift. Metavision
 • Utføre praktiske gjøremål i henhold til regler og rutiner
 • Samarbeid og koordinering  
 • Arbeide etter Pakkeforløp

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefaglig utdanning sykepleier/vernepleier, ønskelig med videreutdanning i psykisk helse
 • Erfaring fra psykisk helse og barn og unge feltet. Ønskelig med generell erfaring fra institusjonsbehandling
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet (fleksibilitet, samarbeid)
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • Evne til selvstendig arbeid

Vi tilbyr:

 • Erfarne, kompetente kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Oppfølging og veiledning
 • Opplæring i Metavision; legemiddeladministrering
 • Lønn etter kvalifikasjoner ut fra gjeldende bestemmelser
 • Fri hver helg
 • Lokalisert i rolig og naturskjønt miljø på Tanum - enheten flytter til nytt sykehus på Brakerøya Drammen i januar 2025

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25.