Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier/ vernepleier 100% , med tilleggsfunksjon

Offentlig forvaltning

Er du Sykepleier eller Vernepleier og ønsker nye utfordringer, er du kanskje den personen vi leter etter.

Vår gruppesykepleier slutter, og vi søker etter deg som har et ekstra engasjement for personer med psykiske lidelser og demens.

Fra 2025 starter sykehjemmet opp med årsturnus. Dette håper vi vil gi den enkelte ansatte en større fleksibilitet vedrørende arbeidstid. Vi fortsetter med faste nattevakter.

Dagens turnus går over 6 uker, med jobb tredje hver helg.

Eik sykehjem ligger idyllisk til noen få kilometer fra Tønsberg sentrum, og med barnehage, barneskole og kirke som nærmeste naboer. Vi er glade for at vi har et godt samarbeide med dette nærmiljøet og med alle de andre frivillige som har en aktiv rolle på sykehjemmet.

I tillegg til de 8 omsorgsboligene og et dagsenter, består sykehjemmet av til sammen 83 institusjonsplasser for personer med demens.

Disse er fordelt på 1 korttidsavdeling, 3 langtidsavdelinger og 4 avdelinger som har ulik grad av skjerming.  

Sykehjemmet har et personale med høy fagkompetanse og svært god sykepleierdekning.

Det er ansatt egen sykehjemslege og fagsykepleier, begge i 100% stilling. I tillegg har vi frivillighetskoordinator som er et bindeledd mellom pasienter, de ansatte, frivillige og organisasjoner.

Gjennom sang, musikk, høytlesning, bingo og mange andre aktiviteter, bidrar de frivillige til å spre glede og en aktiv hverdag for de som bor her.

Eik sykehjem og omsorgsbolig jobber aktivt med riktig oppgavefordeling i forhold til faglig kompetanse og hensiktsmessig bruk av sykepleierressurser. Vi har utviklet et kompetanseløft for helsefagarbeidere, og de har blitt aktive støttespillere i avdelingene.

Vi er opptatte av gode og kvalitative tjenester, og ønsker stadig å utvikle de tjenestene vi leverer. Vi jobber kontinuerlig med pasient og forbedringsarbeid. Vi bruker CosDoc som dokumentasjonssystem, og har innført arbeidslister gjennom journalsystemet. Dette forenkler hverdagen med fordeling av arbeidsoppgaver, og er også til stor hjelp når det kommer vikarer.

Nå er vi på jakt etter deg som har et engasjement og interesse for demens og psykiatri. Videreutdannelse innenfor disse fagene er en fordel, men ikke et krav.

Stillingen som er ledig, har nå en funksjon som gruppesykepleier.

Som gruppesykepleier bidrar du til å ha en god flyt i avdelingen. Du vil ha et nært samarbeide med leder, samtidig som du har en viktig funksjon for arbeidsmiljøet i avdelingen. Du må være trygg i din rolle og kunne jobbe selvstendig, og du må like å samarbeide med andre.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for avdeling
 • Gi faglig råd og veiledning til kollegaer og studenter.
 • Ansvar for å fordele ressurser og oppgaver, dokumentasjon og rapport.
 • Ha god kommunikasjon og samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med beboernes fastlege
 • Legemiddelhåndtering
 • Jobbe målrettet for å gi pasientene og deres pårørende trygghet og faglige kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg
 • Fokus på miljøarbeid
 • Ta del i faglige beslutninger og avdelingens utvikling
 • Delta i små og stor prosjekter

Kvalifikasjoner  

 • Offentlig godkjent Sykepleier / offentlig godkjent Vernepleier
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig (B2 og Bergenstesten)
 • Gode digitale ferdigheter
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen demens og alderspsykiatri
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Engasjement for psykiatri og demensomsorg
 • Jobbe selvstendig, men også fungere godt i nært samarbeide med andre
 • Har en positiv holdning, være fleksibel og god på å motivere andre
 • Være løsningsfokusert og like utfordringer, ryddig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 •  Et godt fagmiljø med sykepleiere og andre profesjoner
 •  En arbeidsplass med høy faglig kompetanse og med mye glede og humor.
 •  Muligheter for faglig og personlig utvikling
 •  Årsturnus fra 2025
 •  Lønn etter lov- og avtaleverk
 •  Gode forsikrings, - og pensjonsordninger

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.