• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4678584
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier/vernepleier 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker sykepleier/vernepleier til en fast 100 % stilling. Relevant videreutdanning vil være en fordel. Stillingen er ledig fra 12.09.2022. Stillingen er per tiden en turnusstilling i todelt turnus, fortrinnsvis med langvakter (12,5 timer) på lørdag og søndag hver 4. helg.

Tislegård bo- og behandlingssenter er et spesialsykehjem, som ivaretar eldre med særskilte atferdsmessige behov i Kongsberg kommune. Vi har 32 langtidsplasser fordelt på fire ulike poster. Beboere har hovedsakelig demens, men nedsatt kognitiv/psykososial funksjon grunnet psykiske lidelser eller organisk hjerneskade kan også være grunnlaget for tildeling av plass hos oss. Miljøterapi er den største og viktigste komponenten i vår behandlingstilnærming.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid.
 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse.
 • Opplæring, internundervisning og mulighet for videreutdanning. .
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving med mulighet for karriereutvikling.
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling.
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.


Innhold i stillingen
Sykepleieren/vernepleieren har det faglige ansvaret og skal lede sitt team/sykehjemmets vaktlag. Primært inngår sykepleieren/vernepleieren den i normale bemanningen i den posten der vedkommende har sin base, men må ta høyde for å bidra også på andre sengeposter i sykehjemmet. Sykepleieren/vernepleieren har ansvaret for å påse at yrkesetiske retningslinjer og gjeldende nasjonale fagligne retningnslinjene bl.a. for demens blir fulgt opp. Den enkelte sykepleieren/vernepleieren skal også ha særskilte ansvarsoppgaver innenfor hele avdelingen. Veiledningsansvaret for sykepleierstudenter inngår også i rollen. Ansvarshavende sykepleier/vernepleier på vakt har et avgrenset mandat til å fungere som avdelingslederens stedfortreder.

Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring innenfor demensomsorg/geriatri.
 • Interesse og engasjement for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid.
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon.
 • Spesiell interesse og faglig engasjement i demensomsorg, alderspsykiatri og miljøterapi.


Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet.
 • Mestrer krevende og stressende situasjoner og klarer å disponere personalressurser etter hele avdelinges behov.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Formelle kvalifikasjonskrav
Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon. En relevant videreutdanning vil være en fordel.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4678584
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune