Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier/Vernepleier 100% fast

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet som i dag har 19 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø, som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vi jobber Recoveryorientert, noe som innebærer at vi er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning og at vi støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv.

Virksomhetens visjon er: «Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter».

Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og bidra til å skape et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.


Vi søker etter 1 ansvarsfull, engasjert og faglig dyktige sykepleier/vernepleier til Myrveien Bofellesskap. 

Arbeidsoppgaver:

Handlingsrom og muligheter til å finne gode løsninger i et tverrfaglig miljø. Våre ansatte trenger ikke å ha løsningen, men stiller seg undrende og finner gode løsninger sammen med bruker og kollegaer. Vi er opptatt av din utvikling som fagperson og teamdeltaker. Du ønsker å bygge videre på dine ferdigheter og talent i kombinasjon med faglig forståelse. Du vet at fagfeltet psykisk helse er komplekst og uten entydige fasiter. Tålmodighet, flere forsøk og ulike tilnærminger kan være nødvendig.

Den gode nyheten er, at vi ikke har det travelt i kommunen. Vi jobber ofte med enkeltbruker over flere år og kan bidra til gradvis positiv utvikling. Beboerne våre har alvorlige psykisk helseutfordringer, varierende somatiske, atferdsmessige og rus utfordringer. Gjør dette deg nysgjerrig og gir deg pågangsmot til for å bidra til endring, utvikling og egenomsorg hos beboer?


Arbeidet i bofellesskapet er preget av en variert hverdag med en fin kombinasjon av hektiske øyeblikk og gode opplevelser sammen med beboere og kollegaer. Vi er opptatt av at beboernes behov står i fokus. Du skal bidra til høy kvalitet i utarbeidelse/oppdatering/evaluering av relevante planer og tilhørende dokumentasjon i vårt journalsystem Cosdoc.


Du som fagperson vil samhandle med spesialisthelsetjenesten, fagutviklere, koordinatorer, pårørende og verge. Du kommer til å ha medansvar for medikamenthåndtering, og somatisk tilsyn i boligen. Du deltar i fagspesifikke læringsnettverk, eks somatikk gruppe, legemiddelgruppe, etikknettverk.


Virksomheten er en viktig brikke i utdanningen av fremtidens helsepersonell. Du vil derfor bli en sentral del av vårt veiledningsbidrag til studenters og lærlingers praksisløp og sikre at vi skaper gode praksiserfaringer med høyt læringsutbytte. 

Kvalifikasjoner:

Du er utdannet sykepleier/vernepleier, relevant erfaring  og/eller videreutdannelse innen psykiatri.

Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboere, kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere, og du må derfor ha gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknaden at du har språknivå tilsvarende C1. Kravet gjelder ikke søkere med skandinavisk språk.


Bofellesskapet disponerer bil og det er derfor ønskelig at du har førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

Å arbeide i våre bofellesskap er et arbeid med lang tidshorisont. Du er derfor tålmodig og har evnen til å finne løsninger. Dette innebærer at du er robust, ikke gir deg på første forsøk, er fleksibel og kreativ i ditt arbeid. Du viser engasjement for beboerne og deres liv, og har et ønske om å være med på utviklingen av vår virksomhet.

Vi verdsetter at du kan bidra på en god måte i grupper og team slik at vi sammen kan gi gode tjenester.

Du kommuniserer godt med kollegaer, samarbeidspartnere, og viktigst av alt, -med beboerne.


Ditt moralske kompass gjør at du forstår viktigheten av etterrettelighet og lojalitet. Du arbeider etter helseetiske prinsipper og evner å bruke etisk reflektering aktivt i ditt arbeid.


Du er faglig trygg i din rolle som sykepleier/vernepleier og samtidig trygg nok på deg selv til å handle når det trengs og søke hjelp ved behov.

Vi tilbyr:

Fast 100% stilling, turnus dag/aften, arbeid hver 6.helg ( langvakt lør/søn 12.5t)

Diverse kurs fra en rikholdig kursbase, deltagelse på virksomhetens seminarer og workshops, og mulighet for deltagelse i diverse faggrupper som etikkutvalg og somatikkgruppe. Vi lytter til dine behov og utvikler virksomhetens tilbud i tråd med behov som melder seg. Som sykepleier/Vernepleier vil du etter hvert inngå i et faglig nettverk i virksomheten for læring og utvikling.


Vi er pilotkommune for innføring av MAP og vi vil utdanne 4 instruktører. I tillegg vil hver bolig ha ressurspersoner med særlig ansvar for oppfølging og vedlikehold av dette arbeidet.


BOAP har pågående instruktørutdannelse innen somatikk for å kunne videreføre kompetanse ut i alle bofellesskap.


Kommunen har kollektive avtaler som inneholder forsikring og pensjonsavtaler, samt avtaler med treningssenter og "hjem-jobb-hjem".


Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder:
717400 Sykepleier:  423.500,- - 532.300,- etter ansiennitet
645500 Vernepleier: 423.500,- - 532.300,- etter ansiennitet