Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier/vernepleier 100 %, 12.5 t vakter med gode friperioder 

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Vi kan tilby 2 x 100 % fast stilling for tiden ved Udland Bofellesskap, avdeling 2. For tiden med langvakter på 12.5 timer med arbeid hver 3. helg. 

Udland bofellesskap ligger i nordre del av Haugesund. Bofellesskapet har 33 boenheter og yter tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi har som målsetting å yte tjenester i tråd med recoveryorientert praksis, som har i fokus at beboere selv skal delta i egen bedringsprosess og bidra til at de har best mulig livskvalitet på tross av psykiske utfordringer. Vi er i en prosess hvor bofellesskapet deles i 2 avdelinger. Stillingen gir deg mulighet til å delta i endringsprosessen og å utvikle tjenestene. 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med norsk autorisasjon og fortrinnsvis videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusproblematikk
 • Ønskelig med minimum 2 års yrkeserfaring.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbstolthet innen fagområdet
 • Genuin interesse for psykisk helse
 • Evne til å skape gode relasjoner og være en motivator
 • Trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs
 • Opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Opptatt av å gi gode og trygge tjenester til beboerne
 • Evne til å gi og ta veiledning
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Handlings- og løsningsorientert 
 • Evne til god etisk og faglig refleksjon
 • Evne til å se og gi det lille ekstra for beboerne

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling for tiden på Udland Bofellesskap, avdeling 2. For tiden med langvakter på 12.5 timer med arbeid hver 3. helg.
 • Gode friperioder
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et tverrfaglig miljø med høg kompetanse som har bruker i fokus 
 • Internundervisning og veiledning
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Startpakke for sykepleiere/vernepleiere som flytter til kommunen, eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,-  ytterligere 20.000,- dersom sykepleier/vernepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.