Sykepleier/vernepleier 1 års vikariat

Stavanger Kommune

Bo og Aktivitet Sør er en stor virksomhet som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 15 avdelinger i virksomheten vår

Husabøryggen bofelleskap åpnet i 2013 og holder til i nye flotte lokaler på Hundvåg. Ved Husabøryggen finner du tre separate bofelleskap, hvor to av dem er for mennesker med psykisk utviklingshemming, og et er for mennesker med psykiske lidelser. Hvert bofelleskap har 8 beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av bofelleskapene.

Husabøryggen bofellesskap bruker positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for miljøarbeidet ved avdelingen. Som ansatt vil du få god innføring i PAS og hvordan du som ansatt kan bidra til god livskvalitet for hver enkelt beboer. Du vil også få være med på å gi en god og meningsfull hverdag for mennesker som har behov for litt hjelp for å oppnå best mulig livskvalitet. Dermed søker vi deg som vil være med å gjøre "det lille ekstra" for våre beboere og som ser muligheter i stedet for problemer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere andre til en aktiv hverdag. 

 

Vi har nå to ledige vikariater på Husabøryggen bofelleskap 1 og 2, avdeling for mennesker med psykisk utviklingshemming 100% D/A turnus med langvakter hver 4.helg

 

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk
 • Bruk av TAM og TAP (terapeutisk aggresjonsmestring) og PAS (positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen
 • Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både inne og utendørs
 • Medvirke til gode tiltaksplaner for beboerne, gjennomføre tiltak og evaluere, samt dokumentere i journal
 • Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)
 • Primær- og sekundærkontaktansvar
 • Faglig veiledning av kollegaer
 • Ansvar for legemiddelhåndtering  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som vernepleier/sykepleier 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Kun søknader med vedlagt dokumentasjon vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  
 • Du må ha et ønske og interesse om å arbeide med denne brukergruppen
 • Det er en fordel at du har kjennskap til, og erfaring med å arbeide i bolig
 • Det er en fordel at du har førerkort klasse B
 • Menn oppfordres til å søke  
 • Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart

Personlige egenskaper:

 • Du trives godt med å arbeide i team med ulike mennesker
 • Du er opptatt av å skape resultater og nå de målene du har satt deg
 • Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig
 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid
 • Du kommuniserer god med andre mennesker
 • Du tar initiativ og ser etter nye muligheter
 • Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring
 • Du kan motivere og inspirere andre
 • Du er en god rollemodell 
 • Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress.
 • Du er oppmerksom på andre mennesker behov og følelser
 • Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon  
 • Du må like å være i fysisk aktivitet

Vi tilbyr:

 • Et godt sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • God opplæring og oppfølging
 • Deltagelse på ulike kurs/fagdager
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Gode velferdsordninger som "Hjem-jobb-hjem"-avtale, BHT 

 • Lønn etter utdanning og ansiennitet
  Stillingskode 717400: Sykepleier 411400 - 515600 kr 
  Stillingskode 645500 Vernepleier 411400 - 515600 kr 
  Turnustillegg på 12000 kr