Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier ved Vestvågøy sykehjem

Vestvågøy sykehjem er et nyrenovert somatisk sykehjem. Avdelingsleder er sykepleiers nærmeste leder. Enhetsleder er øverste leder ved sykehjemmet og har et delegert selvstendig ansvar og myndighet for driften av Vestvågøy sykehjem og den tjenesten som skal ytes beboerne.
Vestvågøy sykehjem har 44 pasienter fordelt på 3 poster. 1 korttidsavdeling og 2 langtidsavdelinger. Det er god sykepleierdekning ved sykehjemmet, og det leveres tjenester på høyt faglig nivå.
Vi ønsker å rekruttere sykepleiere som kan ta ansvar, vurdere løsninger og handtere ufortsette situasjoner. Du må ha evne til å følge interne planer og rutiner, være ansvarsbevisst og har evne til å jobbe selvstendig. Vise fleksibilitet og være serviceorientert.
Vi legger vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, om du er engasjert, har evne til å vise empati og kan ivareta egen og enhetens faglige utvikling.

Vi søker sykepleiere til følgende ledige stillinger:
Post 1 korttidsavd:
2 x 80 % sykepleier fast tilsetting
100 % svangerskapsvikariat fra medio juni

Arbeids- og ansvarsområde

Sykepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor syke og friske eldre med behov for pleie og omsorg
Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper og studenter
Dokumentasjon
Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjonskrav

Norsk autorisasjon som sykepleier
Beherske norsk muntlig og skriftlig
Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker NOTUS turnusplan, PROFIL og Mobil PROFIL som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem

Personlige egenskaper

Tjenesten vektlegger:
God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å arbeide i team og evne til å arbeide selvstendig, samt ta ansvar for egne vurderinger
Evne og motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester

Vi kan tilby

Nytilsatte sykepleiere gis 8 års antesipert lønnstillegg
Sykepleiere på natt gis et tillegg på kr 12.000,-
Stipendordning for sykepleiere under utdanning
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester
Engasjerte og dyktige medarbeidere
Flyttegodtgjørelse
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale
Våre verdier:
- En åpen og raus kommune
- En kommune med mangfold
- Vi møter hverandre med respekt og tillit

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkeprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes til intervju.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.