Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263043
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleier ved Søsterveien tilrettelagte bolig

Beskrivelse av arbeidssted:

Søsterveien tilrettelagte bolig er ett borettslag med 43 leiligheter hvor Halden kommune har tildelingsrett til boligene.
Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Bemanningen består av en avdelingsleder, sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere / pleiemedarbeidere og hjemmehjelper.

Boligene tildeles brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i de tilrettelagte boligene bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligstrukturen skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglig utvikling og har fokus på at arbeidsmiljøet. Vårt mål er fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap som har fokus på arbeid mot felles mål og verdier.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.
 • Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.
 • Dokumentasjon
 • Tilrettelagte boliger inngår sammen med hjemmesykepleien i «Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger». På sikt ser vi for oss tettere samarbeid mellom sykepleiergruppene innad i enheten for å tilrettelegge for større mulighet til å bruke rett kompetanse på rett sted.

Vi har ledig 100 % fast stilling for sykepleier i turnus med arbeid hver 3. helg

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Relevant praksis og videreutdanning vektlegges.

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et miljø

 • Gode samarbeidsevner

 • Høy grad av fleksibilitet

 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet

 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver, dager som aldri er like
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen
 • Muligheter for økonomisk bistand via kompetansemidler til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan.
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Trivelige kollegaer
 • Treningsavtale med Family Sports Club og rabatt på abonnement hos Spenst

 

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen?

Da ønsker vi deg velkommen som sykepleier ved Søsterveien!

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav til politiattest i stillingen

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet