Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi har ledig 80 - 100 % vikariat som  sykepleier 

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega og ønsker å ha det gøy på jobb?

Nevroklinikken ved Ahus er blant landets største enhet for nevrologi, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet.
Seksjon for Nevrorehabilitering er en seksjon under Nevrologisk Avdeling, og består av en døgnenhet med 18 senger og en rehabiliteringspoliklinikk.
Vår målgruppe er pasienter med nevrologiske lidelser, spesielt hjerneslag. Hovedmålet er at pasienten etter et aktivt, tverrfaglig behandlingsopplegg skal kunne komme hjem og fungere best mulig. Tverrfaglig samarbeid er grunnpilaren i vårt arbeid. Det innebærer systematisk kartlegging med fokus på pasientens rehabiliteringspotensiale, ressurser og egne mål. Gjennom godt samarbeid med pasienten ser vi ofte god progresjon og bedring hos våre pasienter.

Vi har ett godt arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere som tar vare på hverandre, og er stabile og skaper kontinuitet og forutsigbarhet. Vår styrke er faglig dyktige medarbeidere i ett bredt faglig miljø bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, nevropsykolog, psykiatrisk sykepleier, merkantil -og rengjøringspersonell.

Vår virksomhet ligger utenfor sykehuset ved NKS sine lokaler. Nybygg i regi av NKS er under oppføring og vi flytter inn i nye moderne lokaler høsten 2023 med enerom til alle våre inneliggende pasienter og rehabiliteringspoliklinikken i etasjen over.

Vi har ledig 80 - 100 % vikariat for sykepleier i perioden 01.06.22 - 31.05.23, med stor mulighet for forlengelse.

Stillingen er i tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Alle søkere må søke elektronisk.
Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk sykepleie til rehabiliteringspasienter.
 • Medikamenthåndtering. 
 • Blodprøvetaking. 
 • Primærsykepleieansvar.  
 • Ansvar for utforming og oppfølging av pasientens behandlingsplan.
 • Oppfølging av pasienter i forløp fra mottak til utreise og framtidsplanlegging.
 • Samhandling med primærhelsetjenesten.
 • Ivaretakelse av pårørende/ barn som pårørende.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Kollegaveiledning / Studentveiledning.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen nevrologi, spesielt hjerneslag
 • Klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet er en fordel
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Ønskelig med erfaring fra å jobbe kunnskapsbasert
 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Liker å arbeide selvstendig, og er god på selvledelse
 • Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig
 • Er engasjert og sosial
 • Sprer positive holdninger og har godt humør
 • Evner å være fleksibel
 • Tar ansvar og initiativ i et arbeidsfellesskap.
 • Liker og tar gjerne en utfordring.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Du har et sterkt ønske om å bidra til at seksjonen gir best mulig behandling og service til våre pasienter.

Vi tilbyr:

 • Nyansettelsesprogram og tett oppfølging av kontaktsykepleier
 • Godt arbeidsmiljø med god kollegastøtte og mye godt humør.
 • Kollegaveiledning 
 • Faglig utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, ingen dag er lik
 • Stabilt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Nært tverrfaglig samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, logoped, nevrolog, nevropsykologer, sosionom, psykiatrisk sykepleier og merkantil tjeneste.
 • Internundervisning/ årshjul / fagdager
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst
 • Kort reisevei til Oslo