Ledig stilling

Nordre Land kommune

Sykepleier ved Landmo omsorg- og rehabliteringssenter, avd. Rehab.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig en fast 100% stilling som sykepleier ved Rehabiliteringsavdelingen på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter fra 15.06.2023.

Stillingen innebærer arbeid i turnus, med arbeid hver 3.helg og 4 nattevakter i løpet av en seksukers turnus.

Arbeidsoppgaver:

 • De arbeidsoppgavene som ligger til autorisasjon som sykepleier, utføre grunnleggende stell og pleie, delta på legevisitt, medikamenthåndtering

 • Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere. Iverksettte forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
 • Ha ansvarsvakter ut over egen avdeling ved behov 

 • Veiledning av studenter, pasienter og pårørende

 • Fokuserer på hverdagsrehabilitering og legge til rette for hverdagsmestring
 • Delta i faglig utvikling via ekstern og intern undervisning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, og gjerne videreutdanning innen rehabilitering eller psykiatri og rusarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra lignende avdeling med de arbeidsoppgavene som en rehabiliteringsavdeling må utføre
 • Beherske godt norsk skriftlig og muntlig


Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Motiverende, løsningsorientert
 • Trygg på å jobbe selvstendig men bidrar også godt i team
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Har gode verdier og er lojal mot fattede vedtak

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse-og omsorgstjenesteloven §5-4 og egenerklæring MRSA må fremlegges før tiltredelse.