Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier ved Kysthospitalet 

Offentlig forvaltning

Har du erfaring fra eller interesse for rehabilitering og vil jobbe i et tverrfaglig miljø? Da vil vi høre fra deg!

Kysthospitalet, er en del av Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR), og  ligger vakkert til ved strandkanten i Stavern. Til Nevrologisk rehabiliteringspost søker vi deg som har erfaring og interesse for rehabilitering og tverrfaglig teamarbeid. 

Du blir del av et ledende behandlings- og kompetansemiljø. Rehabilitering er sosial- og helsetjenester, som skal hjelpe personer til å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som har gått tapt på grunn av sykdom eller skade. Vårt mål er å gjøre brukeren i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Avdelingen består av to seksjoner med til sammen 35 sengeplasser. Nevrologisk rehabiliteringsseksjon har rehabiliteringstilbud til blant annet pasienter med gjennomgått hjerneslag, har MS eller andre nevrologiske sykdommer og pasienter med ervervet hjerneskade. 

Rehabiliteringsseksjonen har tilbud til pasienter som er amputert, har gjennomgått behandling for kreft, har funksjonelle nevrologiske symptomer, multitraumer og pasienter som gjennomgått intensivbehandling på akuttsykehus (eks ved Covid-19). Seksjonen har også tilbud til barn med ulike diagnoser. 

Vi er en bredt sammensatt tverrfaglig ansattgruppe, som samarbeider tett. Avdelingen består av sykepleier, helsefagarbeider, legespesialist, LIS lege, psykolog, nevropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom, logoped og klinisk ernæringsfysiolog. I arbeidet legges det stor vekt på å involvere og samarbeide med pasienten og pårørende om behandling/rehabilitering.

Kysthospitalet har en unik beliggenhet som er som skreddersydd for rehabilitering. De flotte uteomgivelsene og bølgeskvulpet bidrar til å skape en positiv atmosfære for både pasienter, pårørende og ansatte.   

Det er ledig 75 % stilling fast fra 26.09.2022. 

Arbeidsoppgaver:

 • Som sykepleier innen rehabilitering har du en spennende og utfordrende hverdag. Du vil ta i bruk hele spekteret av sykepleiefaget - legemiddelhåndtering, somatiske problemstillinger og vurderinger, mobiliserende tiltak, kartleggende, utforskende, støttende og motiverende samtaler, oppfølging av barn som pårørende.
 • Delta i tverrfaglig team rundt den enkelte pasient og i våre gruppetilbud 
 • Være pasientkoordinator for enkelte pasienter
 • Undervise og informere pasienter og pårørende
 • Samarbeide med pårørende og eksterne helseaktører/tjenester
 • Deltagelse i fag og kvalitetsutvikling
 • Veiledningsansvar for sykepleierstudenter i praksis

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra rehabilitering av nevrologiske pasienter og tverrfaglig samarbeid
 • Kjennskap til metoder som for eksempel motiverende intervju, feilfri læring og ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Vi forutsetter at søker behersker norsk muntlig og skriftlig og har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a 

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og faglig nysgjerrig 
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
 • Har evne til tverrfaglig samarbeid, samtidig som du skal kunne jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har en positiv innstilling og et godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Prosessorientert tverrfaglig samarbeid med fokus på kvalitet
 • Et aktivt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver
 • Faglig og personlig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig arbeidsmiljø i spesielt vakre omgivelser
 • God introduksjon og opplæring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.