Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier ved Gastrokirurgisk/urologisk sengepost, Rikshospitalet

Offentlig forvaltning

Hei du. Ja, akkurat du. Er du på utkikk etter en spennende jobb?

Vi søker sykepleier til 100 % vikariat ved gastrokirurgisk og urologisk sengepost, Rikshospitalet. Stillingen har varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med oppstart snarlig, eller etter avtale. 

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost på Rikshospitalet har til sammen 28 senger som i hovedsak deles inn i to ulike pasientgrupper. Den største pasientgruppen er pasienter med sykdom (primært cancer) i lever, galle og pancreas, og den andre gruppen er pasienter med sykdom/skader i urinveiene. Hovedtyngden er elektiv kirurgi, og vi håndterer voksne pasienter. Begge pasientgruppene behandles med avansert kirurgi, og kommer tidlig tilbake til sengepost postoperativt. Dette krever mye overvåking og tett oppfølging av pasientene i den postoperative fasen. Oppgavene er utfordrende og varierte, og sykepleien til pasientene holder et høyt faglig nivå. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet. Arbeidsmiljøet er godt og stemningen på jobb er god. 

Gastrokirurgisk og urologisk sengepost er en del av Avdeling for gastro- og barnekirurgi, som har omfattende virksomhet både ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Denne utlysningen gjelder voksne pasienter på Rikshospitalet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon eller som får sin autorisasjon i sommer.
 • Vi ønsker søkere med erfaring/praksis fra kirurgisk sykepleie, fortrinnsvis innenfor gastrokirurgi og urologi.

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet.
 • Trives med å jobbe i hektisk miljø.
 • Ansvarsbevisst.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Positiv innstilling.
 • Godt humør.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb.
 • Utfordrende og varierte oppgaver, med høyt faglig nivå.
 • Trivelige kollegaer og et sosialt miljø.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • 35,5 t/uke, med arbeid p.t. hver 3 helg.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Velferdstiltak som bedriftskor, bedriftsidrettslag og p.t. mulighet for leie av ferieleiligheter og hytter.