• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4885884
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Sykepleier ved Fengselshelsetjenesten Halden Fengsel, Enhet Helsehus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted: 

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Østfold fylkeskommune. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Målsettingen for kvalitet og funksjonalitet er meget høy. Derfor er vi helt avhengige av et stabilt, samarbeidende team bestående av dyktige medarbeidere. Ser du deg selv inn i dette er du hjertelig velkommen til å søke på stillingen. Det er meget viktig at du har en genuin interesse og motivasjon for å jobbe med dette fagfeltet med de rammebetingelser/arbeidsforhold et fengsel innebærer.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Stilling som sykepleier innebærer helhetlig oppfølging av innsatte – laboratoriearbeid, samtaleoppfølging, bistand i daglig stell og pleie ved behov, vurdering i akutte situasjoner, prøvetaking, sårstell, medisinhåndtering, behandling av skriftlige henvendelser fra innsatte, hastegradsvurdering, kartlegging og innhenting av helseopplysninger fra andre instanser. Tett samarbeid med kollegaer internt – sykepleiere, fysioterapeut og lege, samt med eksterne samarbeidspartnere så som Kriminalomsorgen, DPS og TSB. Arbeidet er på dagtid med 4. hver helg

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier/spesialsykepleier

 • Minimum 3 års klinisk erfaring
 • Har erfaring/videreutdanning fra somatisk sykepleie
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper og god fremstillingsevne 

 

Personlige egenskaper: 

 • Har et sterkt faglig engasjement, er positiv og liker å ta ansvar

 • Er opptatt av godt samarbeid, får frem det beste i seg selv og andre
 • Har erfaring med å prioritere, vurdere og beslutte
 • Er ryddig, organisert og strukturert
 • Har god praktisk kompetanse
 • Faglig dyktig og engasjert.
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest (utvidet) ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk. Tiltredelse primo mars.

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4885884
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune