Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3259205
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier til Vaterland/Hagegata tilrettelagte bolig

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vaterland og Hagegata tilrettelagte boliger er borrettslag med 118 boliger, hvor Halden kommune har tildelingsrett til boligene.

Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Bemanningen består av en avdelingsleder, sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere / pleiemedarbeidere og hjemmehjelper.

Boligene tildeles brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i de tilrettelagte boligene bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligstrukturen skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

 

 Stillingens arbeidsområder/oppgaver for stilling med arbeid dag/kveld:

 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon. Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.

 • Overordnet faglig ansvarlig kveld og helg.
 • Tilrettelagte boliger inngår sammen med hjemmesykepleien i «Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger». På sikt ser vi for oss tettere samarbeid mellom sykepleiergruppene innad i enheten for å tilrettelegge for større mulighet til å bruke rett kompetanse på rett sted.

 

Stillingens arbeidsområde/oppgaver for stilling på natt:

 • Stillingen er en del av et team med fagarbeider som bistår beboerne i boligene med helhetlig oppfølging, legekontakt ved akutte hendelser, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner. Dokumentasjon.
 • Overordnet faglig ansvarlig på natt.
 • Tilrettelagte boliger inngår sammen med hjemmesykepleien i «Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger». På sikt ser vi for oss tettere samarbeid mellom sykepleiergruppene innad i enheten for å tilrettelegge for større mulighet til å bruke rett kompetanse på rett sted.

 

Ledige stillingsstørrelser og typer:

100 % fast stilling som sykepleier med arbeid dag/kveld og hver 3.helg

65,73% fast stilling som sykepleier på natt, med arbeid hver 3.helg

Oppgi i søknaden hvilke av stillingene du søker på

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.

 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.
 • Fokus på kompetanseheving
 • Muligheter for økonomisk bistand via kompetansemidler til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/ lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Trivelige kollegaer
 • 1 oval frihelg, også for 100% stillinger
 • Ekstra avlønning: Rekrutteringstilskudd på kr. 10 000,- som legges til tarifflønn.

 

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i «Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger».

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet