Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier til ortopedisk sengepost og postoperativ, Aker

Offentlig forvaltning

Ortopedisk sengepost og postoperativ Aker, flyttet høsten 2023 inn i helt nye og moderne lokaler i legevaktsbygget på Aker sykehustomt. Vår seksjon består av en sengepost og en postoperativ enhet sykepleierne jobber på begge steder. Hos oss behandles pasienter med ortopediske skader og lidelser hvor mange er idretts- aktivitetsrelaterte. En stor del av våre pasienter opereres dagkirurgisk. 

Vår sengepost er p.t en femdøgnspost, og postoperativ er åpen mand-fred 07-18. Vi samarbeider tett med merkantil, ortopeder, anestesipersonell operasjon, fysio- og håndterapeuter og sengepostene på Ullevål.

Vå avdeling har nå et ledig vikariat i 50 % stilling.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra sykehus kan være en fordel
 • Erfaring med pre- og postoperativ sykepleie kan være en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Samarbeider godt innad i sykepleiergruppen og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er løsningsorientert og aktiv i utøvelse god sykepleie til våre pasienter
 • er fleksibel, engasjert og har fokus på våre pasienter
 • har arbeidsglede og godt humør

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • p.t tredelt turnus med fri i helger