Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier til Lungemedisinsk avdeling 

Offentlig forvaltning

Lungeavdelingen S404 søker sykepleier til 80 % vikariat

Lungemedisinsk sengepost s404 behandler pasienter med forskjellige lungesykdommer. Vi har et bredt spekter av pasienter og behandler blant annet respirasjonssvikt type 1 og 2, empyem, pneumothorax, pneumoni, lungeabscess, cancer pulm, interstitielle lungesykdommer, tuberkulose, og generelt indremedisinske pasienter. Her vil du som sykepleier lære masse, ikke bare i lungefaget, men også om hele mennesket. Vi gir blant annet CPAP som akuttbehandling i tillegg til HighFlow, O2 og forstøverbehandling. Det vil også bli gitt opplæring i arteriell blodgass.

Ved lungemedisinsk avdeling behandler vi også pasienter i livets siste fase og har fokus på god og verdig palliasjonsbehandling. 

Det er elektiv virksomhet i ukedagene. Avdelingen består av 27 senger, hvorav flere smitterom og et luftsmitteisolat. Lungeavdelingen på Ahus består av en annen sengepost, poliklinikk og en utredningsavdeling. Vi samarbeider tett med disse avdelingene i tillegg til andre medisinske avdelinger.

Hvis du ønsker å bli utfordret som sykepleier i å behandle akutte og kompliserte pasienter på en verdig måte, med blant annet CPAP, HighFlow og monitorering med ABG, er dette stillingen for deg.

Vi er en avdeling med et godt arbeidsmiljø og høy kompetanse, og ønsker å ha med akkurat deg på laget!

 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedoppgaven er sykepleie til pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp.
 • Sykepleie til akutt syke pasienter.
 • Varierte medisinske sykepleieprosedyrer.
 • Det er noe elektiv virksomhet. Vi tilpasser blant annet LTOT, VPAP og CPAP. 
 • På bakgrunn av pasientgruppens behov har vi en del medisinsk teknisk utstyr som brukes daglig. Vi bruker blant annet CPAP, VPAP, HighFlow, smertepumpe, ernæring og væskepumpe. Det vil bli gitt grundig opplæring og gjennomføres for alle ansatte.
 • Palliasjon og pleie ved livets slutt er også en naturlig del av oppgavene i avdelingen.
 • 3-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper.
 • Erfaring fra sykehus.
 • Det er ønskelig med erfaring med behandling av lungepasienter.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er ansvarsbevisst og strukturert .
 • Vi ønsker at du er både løsningsorientert og fleksibel.
 • Trives å jobbe i team og samarbeide med andre profesjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordringer.
 • Vi har fagsykepleier i 100% stilling.
 • Det gis opplæring i prosedyrer og medisinskteknisk utstyr. 
 • Tett oppfølging av fagsykepleier/veileder.
 • Godt etablert fagmiljø.
 • Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø.
 • Ahus har egen boligformidling og barnehage.