Ledig stilling

Stavanger Kommune

Sykepleier til korttidsavdeling 

Når du begynner å jobbe hos oss vil du få mange ulike sykepleiefaglige oppgaver. Våre pasienter er i ulik alder og har ulike diagnoser og behov. Du vil dermed få brukt din kompetanse bredt. Gode pasientforløp er svært viktig for vår driftsform og vi jobber derfor tverrfaglig med fysio/ergo, pasientkoordinator, lege og annet helsepersonell for å få dette til så godt som mulig.

Vi har høy legedekning med 5 leger på dagtid mandag til fredag. Utenom dette kontaktes sykehjemslegevakten eller Stavanger legevakt når det er behov. 

Vi er opptatt av at den sykepleiefaglige kompetansen skal brukes på riktig sted og jobber nå målrettet opp mot det. Vi er også opptatt av å ha et godt og tett samarbeid mellom avdelingene til det beste for våre pasienter. Vi planlegger derfor for en organisering med en blanding av samarbeidsvakter og teamvakter på kvelder, helger og helligdager. 

Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidssykehjem med 70 enerom fordelt på 3 avdelinger. Vi har senger til korttid demens, etterbehandling og ordinær korttid. Hos oss er ingen dager like :-) 


Vi håper du vil bli vår nye kollega!

Kvalifikasjoner:

Du må selvsagt være autorisert sykepleier i Norge og ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Sykepleiere med relevant videreutdannelse tar vi gjerne i mot.

Språklig må du ligge på B2 nivå både skriftlig og muntlig så fremt du ikke har et skandinavisk språk som morsmål.

Er du ferdig utdannet sykepleier nå til sommeren er du også selvsagt velkommen til å søke.

 

NB Vi tar aktuelle kandidater fortløpende inn til intervju.

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter sykepleiere som kan håndtere å ha flere baller i luften og liker å ha en variert arbeidsdag. Med god støtte og hjelp fra kollegaer så går det også fint med noen hektiske perioder hvor en i felleskap finner de gode løsningene til det beste for våre pasienter. 

Ring oss gjerne hvis det er noe du lurer på!

Vi tilbyr:

  - En ledelse som er tett på og jobber for det aller beste arbeidsmiljøet! 

  - Gode  pensjons- og forsikringsordninger

  - Stillingsstørrelse 100% (eller etter ønske) i todelt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg 

  - 1 nattstillinger på 68% tilknyttet ordinær korttids avdelingen

  - Faglig og personlig utvikling

  - Diverse velferdsordninger som HjemJobbHjem, treningssenter, elsykkel leasing og mye mer

  - Gratis parkering og gode bussforbindelser

   

  - Stillingskode 717400 Sykepleier, årslønn 485 400 - 583 300 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)

  - Stillingskode 752300 Sykepleier med videreutdanning, årslønn 526 400 - 618 400 etter ansiennitet + 20 000,- i turnustillegg (100% stilling)

  Turnustillegg: 

  Sykepleiere og Spesialsykepleiere i turnus i Stavanger Kommune får et lokalt tillegg. Turnustillegget er på kr 20.000,- årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.

   

  - Stillingskode 71402 Sykepleier natt, årslønn 485 400 - 569 100 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)

  - Stillingskode 75306 Spesialsykepleier natt, årslønn 526 400 - 598 900 + 40 000 i natt tillegg (100% stilling)

  Natt tillegg:

   Sykepleiere og spesialsykepleiere i nattstilling får et lokalt tillegg på 40 000 årlig og redusert tilsvarende stillingsstørrelsen ved deltidsstilling.