Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier til fast 100% stilling

Offentlig forvaltning

Er du en sykepleier som ønsker å jobbe tverrfaglig? Se hit! 

Medisinsk sengepost 3 er en del av sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus og består av 14 indremedisinske senger. Sengeposten vår har en egen enhet for slag og geriatri, og en egen enhet for pasienter innen kardiologi. Som lokalsykehus er det i tillegg en god variasjon av pasienter med sykdom knyttet til f.eks. lunge, infeksjon, nyresykdom og diabetes.

Kongsberg sykehus er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon innen medisin, ortopedi og gynekologi i tillegg til elektiv virksomhet. Kongsberg by ligger fint til med nærhet til skog, alpinbakker og høyfjell. Det er kun en time til Oslo og godt kollektivtilbud. Kongsberg tilbyr også et trygt oppvekstmiljø for barn og unge, mange fritidstilbud og et rikt kulturliv.

Slagenheten er det viktigste tiltaket i hjerneslagbehandlingen og sykepleieren har en sentral rolle.
Som sykepleier i slag -og geriatrienheten får du brukt og utfordret alle sider ved sykepleie. Jobben innebærer akuttbehandling, tidlig rehabilitering, utredning av årsak og planlegging av videre forløp. Her jobber man tett sammen i tverrfaglig team sammen med engasjerte leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, helsefagarbeidere, sosionom og logoped. Dette gir mulighet til å utvikle egen kompetanse og ferdigheter. Det fine med å jobbe med slag og geriatri er at det daglige arbeidet som gjøres sammen med pasienten, er det som bidrar til at pasienten blir bedre.   

Hjerteenheten startet opp høsten 2021 og det er tett samarbeid med engasjerte leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter om tverrfaglig oppføling av pasientgruppen. Sykepleieren har en viktig rolle i oppfølging av behandling og særlig med tanke på informasjon og opplæring til pasienten. Her er det rom for faglig vekst og muligheter for å være med å påvirke enhetens arbeid videre. Et spennende arbeid som stadig er i utvikling!

Ved ansettelse hos oss vil du få en hovedtilhørighet på en av enhetene, men vi er en seksjon og jobber for at alle skal kunne bidra og føle seg trygge på tvers av sengeposten. Det tilrettelegges for bytte av enhet ved behov. 

Vi har en variert, og spennende arbeidshverdag med fag og pasientsikkerhet i fokus. 

Her vil du oppleve stor personlig og faglig utvikling i et svært inkluderende og godt arbeidsmiljø.

Vi har for tiden ledig: 

2x 100% fast stilling som sykepleier, tiltredelse etter avtale

1x 75% fast stilling som sykepleier, tiltredelse etter avtale

1x 75% vikariat som sykepleier, fra 1 november 2022 til november 2023

Ved interne ansettelser kan andre vikariater/ faste stillinger bli ledig.  

Arbeidsoppgaver:

 • Som sykepleier på medisin 3 er man delaktig i alle aspekter av pasientbehandlingen, blant annet å dekke grunnleggende behov, utføre praktiske prosedyrer, legemiddelhåndtering,  delta i legevisitt og planlegge utreise
 • Alle bidrar for å utføre faste oppgaver i avdelingen
 • Alle har ansvar for opplæring og oppfølging av nyansatte og studenter etter hvert som man selv er kommet godt inn i rutiner

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, gjerne med engasjement og videreutdanning innen slag/geriatri eller kardiologi. Nyutdannede er også hjertelig velkommen til å søke, da vi har mye å lære bort!
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å tilegne deg ny kunnskap og dele kunnskap og erfaringer med andre
 • Har gode datatekniske kunnskaper
 • Liker litt tempo og skiftende arbeidsoppgaver
 • Som bidrar til god kommunikasjon og samarbeid med kollegaer og pasienter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En pleietjeneste og et sykehus i utvikling
 • Innføringskurs og god opplæring for nyansatte, inkludert egne fagdager hver måned det første halve året du er ansatt
 • Bruk av moderne simuleringsenhet i opplæring, og vedlikehold av kunnskap
 • En god og trygg læringsarena
 • Et bredt faglig spekter av diagnoser, undersøkelser og behandling, med særskilt fokus på fagfeltene slag, geriatri og hjerte/karsykdom
 • Godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og yrkesgrupper
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling og å hjelpe hverandre
 • Fagdager inkludert i turnus
 • En fagdag per måned første 5 måneder for deg som er nyansatt, med fast program.
 • Fokus på kontinuitet i pasientoppfølgingen 
 • 3-delt turnus; dag, kveld og natt, med arbeid hver 3 helg  
 • Vi har kalenderplan, som legges 3 ganger pr år. Dette gir mulighet for tilpasning og innspill til egen turnus
 • Tilgang til gratis treningsrom på ettermiddag og helg

I tillegg et veldig godt sosialt arbeidsmiljø som vi er stolte av!