Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier til 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Vil du ha en jobb hvor du i stor grad kan være med å påvirke din egen turnus og bli en viktig del av et menneskes liv?

Bemanningssenteret søker sykepleiere til arbeid på Avdeling for rus og avhengighet (ARA) både på Blakstad og Bærum sykehus til dag/aften stillinger og rene nattstillinger. I denne stillingen vil du få en sentral rolle i å bidra til at døgnseksjonene får nødvendig hjelp og støtte ved fravær i deres egen grunnbemanning. 

Begge lokasjoner har store parkeringsmuligheter for ansatte og det finnes gode kollektivmuligheter fra både Oslo og Drammen. 

Hvem er du?

Vi ser for oss at du er en som evner å omstille deg raskt og som ønsker en videre karriere innen fagområdet psykisk helse- og rus.
Du er bevisst din viktig rolle i å hjelpe og veilede mennesker til å mestre utfordringer og øke deres livskvalitet gjennom godt lagarbeid og positivitet, i blandet en stor dose empati og omsorg. 

Vi tror at du vil både lykkes og trives i vår bemanningspool om du liker å knytte gode relasjoner og ved at du trives med en variert og utfordrende arbeidshverdag.

Som ansatt i Bemanningssenterets bemanningspool kan du forvente følgende: 

 • Du vil bli godt kjent med flere avdelinger og vil knytte gode relasjoner på tvers i foretaket, dette vil gi deg en bred og allsidig fagkompetanse.
 • Du ansettes i fast 100 % stilling og blir knyttet til vårt Bemanningssenter, men i det daglige vil du kjenne på en sterk tilhørighet til "ditt" sykehus og "dine" avdelinger/seksjoner. 
 • Du får anledning til å være med å påvirke din egen turnus, todelt turnus eller nattstilling.
 • Du får et fleksibilitetstillegg for arbeid på flere lokasjoner.
 • Du får anledning til å delta på skreddersydde fagdager i regi av Bemanningssenteret, i tillegg vil du få delta på avdelingenes egne fagdager (egen MAP undervisning og refleksjonsarenaer).

Hvem er vi?

ARA samarbeider tett med kolleger i de øvrige avdelingene for voksenpsykiatri, samt innen barne- og ungdomspsykiatri.
Behandlingen i ARA bygger på prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige.

Bemanningssenteret rekrutterer og formidler per i dag pleiepersonell til helseforetakets sengeposter/ døgnseksjoner til både våre somatiske klinikker og klinikk for psykisk helse og rus (PHR). Vi har personalansvar for tilkallingsvikarer, trainee-sykepleiere og våre to bemanningspooler med fast ansatte sykepleiere, helsefagarbeider og vernepleiere til hhv. somatiske klinikker og PHR.

Høres dette  ut som en spennende mulighet, tar vi gjerne imot din søknad!

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan og behov
 • Innhente opplysninger, observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere
 • Iverksette og evaluere nødvendige tiltak
 • Føre pasientjournal etter gjeldende regler
 • Legemiddelhåndtering
 • Delta i tverrfaglig samarbeid  
 • Tilstedeværelse og samhandling med pasienter
 • Primærkontaktansvar
 • Lede terapigrupper

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Autoriserte vernepleiere er også velkommen til å søke
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra rusbehandling eller psykisk helsearbeid  
 • Ønskelig med erfaring fra gruppebehandling eller fysisk aktivitet
 • Må beherske minst ett skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Positiv, nytenkende og endringsorientert
 • Løsningsorientert og vilje til å hjelpe andre  
 • Fleksibilitet og kunne håndtere travle vakter
 • Selvstendig, men med evne til å samarbeide godt i team
 • God skriftlig fremstilling
 • Strukturert og god gjennomføringsevne  
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Fleksible turnuser
 • Fleksibilitetstillegg knyttet til å jobbe på flere seksjoner 
 • Nærhet og lett tilgang på støtte fra Bemanningssenteret
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Fagdager 
 • Opplæring i MAP
 • Skreddersydd opplæringsprogram
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland