Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, sykepleier med videreutdanning intensiv/kardiologi

Offentlig forvaltning

Vil du bli en av oss på Hjertemedisinsk overvåkning, en spennende avdeling i utvikling?

Hjerteovervåkningen søker etter sykepleier og/eller sykepleier med videreutdanning innen intensiv og/eller kardiologisk sykepleie i 1 fast stilling. Stillingen er ledig fra starten av august, men det er mulighet for oppstart tidligere.

Hjerteovervåkning er en avdeling med 11 sengeplasser og vi ivaretar akutt kritisk syke pasienter med komplekse hjertelidelser. Som sykepleier kan du ta del i flere spennende og varierte oppgaver. Opplæringstiden er 4 uker + obligatoriske kurs i regi av sykehuset. Videre er det en kompetansestige inkludert ulike kurs.

Ved avdelingen gis det respirasjonsstøtte i form av NIV - non invasiv ventilasjon (CPAP/BIPAP),  vi benytter invasive målinger med PICCO-kateter og kan ha pasienter med aortaballongpumpe (IABP).

Hjerteovervåkningen bemanner pacemaker/ICD-enheten med spesialsopplærte sykepleiere.

Vi har et godt arbeidsmiljø og har engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Sykepleiere jobber i tett samarbeid med kardiologer/Lis -leger og andre faggrupper.

Vi samarbeider tett med angio/PCI lab som holder til i samme korridor. I tillegg et tett samarbeid med hjertepoliklinikken og hjertesengepostene som holder til i samme etasje. 

Arbeidstiden er for tiden tredelt turnus med arbeid p.t. hver 3.helg

Presentasjon av hjertemedisinsk avdeling:
Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Hjertemedisinsk avdeling består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.
Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi. 
Forskning er et satsningsområde, spesielt klinisk rettet forskning, og vi har to professorer ansatt i avdelingen.

Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning, Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket legger til rette for et godt faglig samarbeid.

Hvis dette høres spennende ut er det kanskje akkurat deg vi er ønsker som ny kollega hos oss! 

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

Søknad må være elektronisk. Referanser ønskes og tiltredelse etter avtale.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 2 års relevant erfaring
 • Autorisert sykepleier 

Personlige egenskaper:

 • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø og klarer å beholde roen i stressede situasjoner.
 • Du liker faglige utfordringer.
 • Du er engasjert og positiv og har evnen til nytenkning.
 • Godt humør 
 • Du liker å jobbe i team der alle hjelper hverandre til det beste for pasienten.
 • Du vil bruke din kompetanse til å gi pasienten et godt behandlingstilbud.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Klinisk erfaring fra hjertemedisinsk fagområde vektlegges
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr:

 • Opplæringsprogram for nyansatte.
 • Vi har fokus på fag- og kompetanseutvikling og oppfølging individuelt av fagsykepleier i avdelingen.
 • Avdelingen har kompetanseprogram, hjertekurs, scopkurs, kurs for sykepleiere i spesialavdeling og temadager.
 • Vi er opptatt av trivsel og arbeidsmiljø og jobber systematisk for å bevare og forbedre arbeidsmiljøet.
 • Hos oss blir du en del av en virksomhet i stadig utvikling og hvor du får mange utfordringer
 • Gode velferdsordninger for ansatte; hytteleie, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo og Gardermoen.