Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/sykepleier med videreutdanning innen akuttmedisin

Offentlig forvaltning

Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling. Akuttmedisinsk avdeling Gjøvik og Lillehammer har fusjonert og står foran mange interessante endringer og oppgaver. Den nye Akuttmedisinske avdelingen har lokalsykehusansvar for ca 200.000 innbygger i gamle Oppland fylke. Avdelingen består av enheter innen Anestesi, Intensiv, Akuttmottak, Ergo/Fysioterapi og Legetjenesten som er dupliserte ved lokasjon Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har som hovedoppgave og ta seg av akutt/kritisk syke pasienter og pasienter som har behov for anestesi i forbindelse med kirurgi og ulike medisinske prosedyrer. Ergo/Fysioterapi-enheten jobber med bedring og tilpasning av funksjonsevne.  Vårt personell er viktige bidragsytere i de ulike akutte teamene inne på sykehus og har et stort ansvar innen traumeomsorg gjennom et traumekoordinerende team. Det er også noe prehospital aktivitet og samarbeid. 

Akuttmottaket Gjøvik er en trivelig og spennende arbeidsplass. Her er det mange varierende arbeidsoppgaver med stadige nye utfordringer i hverdagen. Vi er en særdeles entusiastisk og dyktig personalgruppe i et utfordrende og stimulerende, tverrfaglig akuttmedisinsk miljø. Hos oss er fagfeltet bredt. Akuttmottaket drifter observasjonssenger, samt en døgnåpen skadepoliklinikk i tillegg. Vi kan tilby varierte og givende arbeidsoppgaver!

Hovedmål for Akuttmottaket Gjøvik:

 • Vår avdeling  skal være en avdeling hvor våre pasienter og pårørende føler seg godt ivaretatt.
 • De ansatte har en høy grad av faglig kompetanse og trivsel.
 • Samarbeidet med andre, internt og eksternt, skal være bra.
 • Vi skal jobbe effektivt og økonomisk.

Vi har et meget godt arbeidsmiljø, og vi ønsker deg velkommen til oss i akuttmottaket!

Vi har følgende stillinger ledig for sykepleier/sykepleier med videreutdanning i akuttmedisin : 2 x 75% fast stilling, 1 x 50% fast stilling og 1 x 21% fast stilling.  Tiltredelse etter avtale.

NB! Dersom det etter søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige vikariater, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Det bes oppgitt om dette er av interesse. Oppgi gjerne ønskelig stillingsprosent 

Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Videreutdanning innen akuttmedisin er ønskelig, men ikke ett krav
 • Ønskelig med min. 2 års erfaring som sykepleier.
 • Ønskelig med erfaring som sykepleier fra sengepost.
 • Klinisk erfaring fra akuttmedisin ønskelig.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert.
 • Motivert.
 • Strukturert.
 • Effektiv.
 • Godt humør.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Lojal.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Positiv innstilling.
 • Evne til å jobbe under press.
 • Må trives i et aktivt og hektisk miljø. 
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Tredelt turnus med arbeidshelger i snitt hver 3. helg.
 • Høyt faglig nivå.
 • Kompetanseheving.
 • En fantastisk spennende jobb.
 • Meget bra arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrettslag SI Aktiv https://www.siaktiv.no/
 • Lønn etter overenskomst.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.